Sri Chinmoy

lélek-napja-2018-június-web-610

Sri Chinmoy (1931-2007) – élete és tanítása

Sri ChinmoyEredeti nevén Chinmoy Kumar Ghose a család hetedik gyermekeként 1931-ben született egy kis kelet-bengáli (ma bangladesi) faluban, Sakpurában. Három bátyja és három nővére volt; szülei és testvérei a Madal becenéven szólították.

Édesapja Shashi Kumar Ghose vasúti felügyelőként dolgozott, később egy kis bankot alapított Chittagongban. Madal születése előtt édesanyja, Yogamaya Krisnához imádkozott, hogy mint az ő anyjának, Dévakínak, neki is különleges gyermeke lehessen. Chinmoy bátyjának, Chittának is többször volt olyan álma, hogy édesanyja egy nagyon magasrendű spirituális léleknek fog életet adni.

1944-ben, szülei halálát követően, a 12 éves Chinmoy belépett a Sri Aurobindo Asramba – egy spirituális közösségbe – Dél-Indiában, Pondicherry közelében. Élete következő húsz évét itt töltötte spirituális gyakorlással, melynek alapvető részei voltak a több órás meditációk, a sport, a költészet, az esszéírás valamint spirituális dalok komponálása.

Chinmoy már tizenévesen mély belső tapasztalatokra tett szert, és elérte a megvilágosodás azon fokát, melyet Indiában nirvikalpa szamádhinak neveznek.

1964-ben, egy belső parancsnak engedelmeskedve érkezett Nyugatra, és New York-ban telepedett le. Példátlan kreativitásával és sokoldalúságával inspirálta az embereket az egész világon, hogy egy belső békével és külső dinamikával telt életet éljenek, miközben belső és külső korlátaikat túlszárnyalják.

Sri Chinmoy tanítása és spirituális útja

Sri ChinmoySri Chinmoy egy integrált jógautat tanított, a szív útját, mely a dinamikus nyugati életet a keleti világ spirituális értékeivel teljes harmóniában egyesíti. A szív-központra való rendszeres meditációval a kereső belső békét, örömöt, Fényt és szeretetet ér el. A legmagasabb belső Énünkkel való szeretet és egység filozófiája Istent és embert, mint ugyanazon tudat aspektusait teszi természetes módon átélhetővé. Saját spirituális útját a szeretet, odaadás és önátadás útjának is hívta.

Sri Chinmoy szerint a törekvés – a szív mind magasabb és mélyebb valóságok utáni szüntelen vágyakozása – az a spirituális erő, ami ott rejlik minden jelentősebb vallási, kulturális, tudományos vagy sportbeli előrelépés mögött. Ha a szívben élünk, és folyamatos öntúlszárnyalásra törekszünk, felszínre hozhatjuk a legjobbat magunkból, és megtalálhatjuk a valódi elégedettséghez vezető utat. Saját szavaival:

“Célunk, hogy a fényestől eljussunk a fényesebbig és a legfényesebbig. A magastól a magasabbig és a legmagasabbig. És fejlődésünknek még a legmagasabbal sincs vége, mert mindannyiunkban ott lakozik maga Isten, és Isten minden egyes pillanatban túlszárnyalja saját valóságát.”

Sri Chinmoy békét szolgáló tevékenységei

Sri ChinmoyMa Sri Chinmoynak, mint spirituális vezetőnek a világ közel 70 országában vannak tanítványai, akik meditációs központokat hoztak létre. Kiegyensúlyozott életvitelt hirdetett, amely az ima és meditáció belső elcsendesülését ötvözi a mai élet lendületével.

Sri Chinmoy élete a korlátlan alkotókészség kifejeződése volt. Széleskörű teljesítményei átszövik a zene, a költészet, a festészet, az irodalom és a sport területét. Eredményei e területek mindegyikén megdöbbentőek és messze hatóak.

Rendszeres utazásai során, ingyenes koncerteket, előadásokat és a közönség számára nyitott meditációkat tartott világszerte, fogadta tanítványait, találkozott és eszmecserét folytatott a spiritualitásról a világ és a helyi közösségek vezetőivel. spirituális vezetéséért, koncertjeiért, előadásaiért és meditációiért soha nem kért díjat.

Sri Chinmoy 2007. október 11-én távozott a földi létből. Tanítványai hiszik és érzik, hogy a Mesterrel való belső kapcsolatuk továbbra is élő, és Mesterük belső vezetése változatlanul jelen van életükben.

Rövid részlet egy Sri Chinmoyjal készült interjúból, melyben önmagáról,
élete céljáról és az életben a legfontosabb dologról beszél.


Sri Chinmoy Belső IskolaA Sri Chinmoy Alapítvány a Sri Chinmoy Belső Iskolával egy közösséget indít el, amelynek célja összehozni azokat az egyéneket, akik egy spirituális, vagyis tudatos életet akarnak élni, mert rájönnek, hogy ez a világunkban szükségszerűvé vált.

Bővebben: belsoiskola.hu - srichinmoyalapitvany.hu

 

Bővebben Sri Chinmoyról

 

sri chinmoy bekefutas 2

Élet a béke szolgálatában

Sri Chinmoy filozófiája saját szavaival
Sri Chinmoy Egység-Otthon Békefutás
ENSZ Békemeditációk
Sri Chinmoy Békevirágok
Világvallások Parlamentje
Humanitárius szolgálat
Zene és békekoncertek
Forrásművészet
Irodalom és előadások
Egységszívvel emeld fel a világot
Sport
Eszmecsere a világ vezetőivel
Kitüntetések és elismerések
Ösztönző üzenetek

Sri Chinmoy nyitó meditációja a Vallások Parlamentjén - Barcelona, 2004

Sri Chinmoy élete

Chittagongi gyermekévek
Ifjúkor a Sri Aurobindo ásramban
Sri Chinmoy tapasztalata 14 évesen
Amerikába érkezés
Az alkotókészség forrása
Sri Chinmoy jeles sportteljesítményei
Sri Chinmoy Központok
Odaadó szolgálat az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Áldások a keresztény világból
A vallások parlamentje
Két páratlan világelnök
A világ nagyságaihoz fűződő barátságok
India Anya iránti szeretete
Egység-Szív Könnyek és Mosolyok
Sri Chinmoy Egység-Otthon Békefutás
Díjak és kitüntetések

Sri Chinmoy

“Az élet teljessége
Az álmodásban
És a lehetetlen álmok
Valóra váltásában rejlik.”

Idézetek Sri Chinmoytól

Spirituális enciklopédia Sri Chinmoy írásai alapján
Sri Chinmoy spirituális útja
Sri Chinmoy a meditációról
Versek és aforizmák Sri Chinmoy írásaiból
Tanító történetek Sri Chinmoytól
Sri Chinmoy a jógáról

Sri Chinmoy

“Mindannyian
Egy egység-világ-család tagjai vagyunk.
Együtt, testvérekként haladunk végig
Az Örökkévalóság Útján
A holnap Arany Hajnala felé.”

sorsnavishop banner