A Fiú – Sri Chinmoy Jézusnak írt színdarabja


jézus

A FIÚ

1. Jelenet

(A Mennyben)

ATYA: Fiam, nagyszerű tervem van! Meg szeretném osztani veled. Le akarlak küldeni a Földre, hogy eljátszd a legjelentősebb szerepet.

FIÚ: Atyám, ez valóban kitűnő ötlet.

ATYA: Tudod, dolgozni a Földért, dolgozni a Föld-tudat átalakulásáért, elképzelhetetlenül nehéz feladat.

FIÚ: De Atyám, nem szeretnék kihagyni egy ilyen ritka lehetőséget! Ezen kívül, nagyon is jól tudom, hogy Te, Atyám, a megfelelő képességgel látod el földi zarándokutamat. Minthogy nem habozok, bármiről legyen is szó, Apám, nem tűrök további késlekedést.

ATYA (széles mosollyal): Fiam, 33 évig leszel a Földön!

FIÚ: Csak 33 évig! Akkor hogyan fogom tudni teljesíteni a feladatom?

ATYA: Fiam, teljesíteni tudod, és fogod. Fiam, a Földön néhány ember sétál, míg mások menetelnek, megint mások pedig futnak. A te esetedben, te nemcsak a leggyorsabban fogsz futni, de a legmagasabban is fogsz manifesztálni. Fiam, a tested csak 33 évig lesz a Földön. De a Tudatod örökkön örökké irányítja majd a Föld-tudatot. Fiam, el fogod mondani a Földnek, hogy te vagy az út, és te vagy a Cél.

FIÚ: Apám, a zavar tengerébe dobtál.

ATYA: Miért, fiam? Hogyan, fiam?

FIÚ: Krisna, Buddha és mások már megelőztek engem, Apám. És biztos vagyok benne, hogy távozásom után sokan lépnek majd a helyembe. Ez esetben hogyan mondhatnám a világnak, hogy én egyedül vagyok az út és a Cél?

ATYA: Fiam, amikor azt mondtam, hogy te, valójában a törekvést értettem alatta. Amikor azt mondtam, hogy te, valójában az üdvösséget értettem alatta. Te megtestesíted a törekvést, az utat. Te megtestesíted az üdvösséget, a Célt. Te vagy a törekvés és te vagy az üdvösség, aki szolgálsz Engem, manifesztálsz Engem és beteljesítesz Engem a Földön. Fiam, érthető már a filozófiám?

FIÚ: Több, mint érthető. Szükségtelen mondanom, hogy a Könyörületed az, ami ilyen jól megértette velem.

ATYA: Örülök, hogy megértettél. Örülök, hogy ki fogsz nyilatkoztatni Engem a Földön. Örülök, hogy ki fogsz nyilvánítani Engem a Földön. Örülök, hogy be fogsz teljesíteni Engem a Földön. Emlékezz rá, hogy az Én eszközöm vagy. Nimitta matram bhava savyasachin.

FIÚ: Apám, milyen nyelven szóltál? Igazán furcsán hangzik, mégis olyan elbűvölő.

ATYA: Ah, fiam, nem ismered ezt a nyelvet? Szanszkrit. És amit most mondtam, az a fivéred, Krisna fennkölt megnyilatkozása. Azt mondta legkedvesebb tanítványának: “Ó, Ardzsuna, legyél a puszta eszközöm”. Te is mondani fogod majd legkedvesebb tanítványaidnak és szeretteidnek, hogy váljanak isteni eszközökké. Fiam, mondok neked valamit, ami lenyűgöz majd, vagy legalább is szórakoztat. Földi tartózkodásod alatt ellátogatsz a világ azon részére is, ahol az Írásokat szanszkritül oktatják. Sokat fogsz tanulni tőlük. Egy évig leszel a világ azon részén. Nagyon hasznos lesz ez az egy év belső életed számára.

FIÚ: Milyen furcsa a szanszkrit! Milyen édes a szanszkrit! Apám, megkérhetlek, hogy ismételd el, amit az előbb mondtál szanszkritül?

ATYA: Nimitta matram bhava savyasachin.

FIÚ: Köszönöm, Apám. Tudom, csak szerény eszközöd vagyok. Ez minden.

ATYA: Fiam, te ismered a legfelsőbb titkot, és a legfelsőbb titok az alázatosság. Az alázatosságod páratlan győzelemmel fog megkoronázni. Fiam, te megértesz Engem, és én megértelek téged. De a világ félreért majd téged. Azt adod az emberiségnek, amid van, és ami vagy: Szeretetet, Törődést és Részvétet végtelen mennyiségben. A világ mégis csúnyán félreért majd téged. Néhány sötét, istentelen és hihetetlen emberi teremtmény meg fog ölni téged.

FIÚ: Meg fognak ölni! Miért? Hogyan?

ATYA: Miért? Mert tudatlanok. Hogyan? Keresztre fognak feszíteni.

FIÚ: Keresztre feszítenek? Atyám, komolyan beszélsz?

ATYA: Igen, fiam. Sajnos, igen. De fiam, nagyon is jól tudod, hogy csak a test semmisül meg, a lélek nem. A lélek hallhatatlan. A lélek-madár természetesen visszarepül isteni Forrásához, ha a kalitkája széttörik.

FIÚ: Apám, ezek olyan hálátlan emberek!

ATYA: Fiam, a hála még nem született meg a Földön, és nem tudom, hogy valaha is megszületik-e földi talajon. De nem szabad azt hinned, hogy elhagylak keresztrefeszítésed órájában. A benned lévő emberi talán így gondolkodik majd, de nem az isteni. Minthogy emberi inkarnációd lesz, emberi lényként kell viselkedned. Különben nem lesz játék. Különben az emberek minding tátongó szakadékot fognak látni a te tisztaság és fényesség életed és az ő tisztátalanság és sötétség életük között. Ezt észrevéve sosem fogják megpróbálni meghaladni Földhöz-kötött tudatukat. A fénynek alá kell szállnia a sötétségbe. Csak akkor tudja a Fény átváltoztatni és megvilágítani a sötétséget. Nincs más út. Hogy átalakítsd az emberiség tudatát, eggyé kell, hogy váljál az emberiséggel. Az emberiség szerves részévé kell válnod. Az ő szintjükön kell cselekedned, korlátozott értelmüknek megfelelően. Fiam, nincs más út.

Utazásod végén az emberi benned így szól majd: ”Atyám, miért felejtettél el engem?”. Az isteni benned így szól: ”Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit cselekszenek!”. Biztosíthatlak, fiam, a haldokló emberi benned azonnal megvigasztalódik Bennem, gondoskodni fogok róla. A megvilágosodott isteni benned nemcsak halhatatlanná tesz, de felgyorsítja az Én teljes manifesztációmat a Földön.

2. Jelenet

(Mária otthona, angyal érkezik.)

ANGYAL: Mária, Mária, különleges üzenetem van számodra fentről.

MÁRIA: Milyen értelemben különleges?

ANGYAL: Isteni értelemben, megvilágosító értelemben különleges.

MÁRIA: Ah, akkor mondd el, kérlek, mondd el!

ANGYAL: Mária, az Úr növekszik benned.

MÁRIA: Az Úr?

ANGYAL: Az Univerzum Ura.

MÁRIA: Nem hiszek neked! Egyszerűen nem hiszek a füleimnek! Ne kínozz, az Isten szerelmére!

ANGYAL: Kínozlak, Mária?

MÁRIA: Igen. Áradó félelem kínozza a szívemet. Kétség-vulkán kínozza az elmémet.

ANGYAL: Ne félj, nem leszel a félelem martaléka. Ne esküdj hűséget a kétségnek, mert nem leszel a kétség martaléka sem, Mária.  Elmondok neked egy titkot: a Végtelent testesíted meg; Örökkévalóság a szíved; Hallhatatlan az életed. Jézust, Isten fiát hordozod magadban, Mária. Ő fogja megváltani az embereket. A világ széltében-hosszában fog uralkodni örökké. Tudni szeretnéd, hogyan?

MÁRIA: Hogyan?

ANGYAL: Nem a kard erejével fogja uralni a világot. Szív erejével és szeretet erejével fog uralkodni.

MÁRIA: Szív-erő és szeretet-erő: ez két különböző dolog?

ANGYAL: Nem, ezek egyek. A szív szeretet. A szeretet szív.

MÁRIA: Végre igazán boldog vagyok! A legfelsőbb üzenetet hoztad el nekem. Mit adhatok  érte cserébe?

ANGYAL: Semmit. Csak hidd el, amit mondtam.

MÁRIA: Már hiszek neked! A leghálásabban fogadom az üzenetedet.

ANGYAL: Mária, a legnagyobb jutalmam, hogy elfogadtad az üzenetet. Mária, makulátlan vagy. Nagy vagy. Isteni vagy. Mária, mielőtt elhagylak, másik jó hírt is mondok. Unokanővéred, Erzsébet is várandós.

MÁRIA: Csodálatos, csodálatos! Hamarosan meglátogatom.

ANGYAL: Ez valóban remek ötlet!

(Angyal távozik)

MÁRIA: Ó Uram, nekem adtad szeretett fiadat. Tudatlan nő vagyok. Semmit sem tudok. De azt tudom, hogy Te magad vagy a Megbocsátás, a Részvét és a Szeretet.

(Mária énekel.)

Ah! Egyszerű megtanulni a Legfelsőbb üzenet-Fényét,

Egyszerű végrehajtani sugárzó és beteljesítő Feladatát.

Bennem énekel és táncol most az Ő Nektár-Napja.

Célom és én napozunk Dicsőség-Égboltján.

 

3. Jelenet

(Erzsébet otthona. Mária érkezik.)

ERZSÉBET: Mária, Mária, hallottam a jó hírt! De nem is szabad többed Máriának hívnom téged. Ezután csak Anyának, a Legfelsőbb Úr Anyjának foglak hívni. Áldott és páratlan vagy a nők között. Áldott és páratlan a fiad a férfiak között.

MÁRIA: Áldjon meg, áldja meg kis szívemet az isteni Anya, az univerzum Anyja. Irányítsa az Ő Egyetemes Tudata alázatos életemet. Világosítsa meg az Ő Transzcendentális Fénye csekély világomat.

ERZSÉBET: Efelől biztosíthatlak. Az univerzum Anyja beteljesíti minden vágyadat, és még többet is.

MÁRIA: Köszönöm. Köszönöm. Ah, majdnem elfelejtettem megkérdezni tőled a legfontosabb dolgot. Az angyal azt mondta nekem, hogy te is egy isteni gyermekkel vagy áldott. Igaz ez?

ERZSÉBET: Igen, igaz. De az enyém nem mérhető a tiédhez. Ez nem azt jelenti, hogy irigység költözik a szívembe. Nem, sosem engedem meg az irigységnek, hogy elsötétítse szívem ajtaját. A fiam a te fiad legfelsőbb eljövetelének hírnöke lesz. Az én fiam fogja megmondani a világnak, kicsoda a te fiad. Az én fiam fogja biztonságosan vezetni a világot a te fiadhoz, a Legfelsőbb Lakhelyéhez. Ő a te fiad, de az én Uram lesz. Az én Legfelsőbb Uram lesz. Ő lesz a Mindenem.

(Erzsébet énekel.)

Emberré lett az Isten,

Imádom az Arcát.

Kék-arany Szeretete

Az én Mennyhez kötődő versenyem.

MÁRIA: Ó Istenem, kérlek teljeítsd három kívánságomat. Mindig úgy szeretnék a fiamra tekinteni, ahogy Erzsébet tekint. Mindig úgy szeretnék a fiam iránt érezni, ahogy Erzsébet érez. Mindig olyan nagy becsben akarom a fiamat tartani, amilyen nagy becsben Erzsébet tartja.

 

4. Jelenet

(Názáret. József az ács álmot lát. Angyal érkezik.)

ANGYAL: József, te vagy a legszerencsésebb ember a Földön. Feleséged Mária hamarosan gyermeket hoz a világra.

JÓZSEF: Egy pillanat, Angyal! Amit mondasz, az abszurd. Először is, nem vettem még feleségül Máriát. És ha igaz, hogy gyermeket vár, iránta érzett mély szerelmem ellenére sem szállok szembe a könyörtelen nyilvános bírálattal, hogy feleségül veszem. Végül is, ki akarja magát ilyen botránynak kitenni?

ANGYAL: Mária gyermeke isteni gyermek lesz. Feleségül kell venned. Mivel az Úr legkedvesebb fiáról van szó, az ő istenisége könnyűszerrel félresöpri az összes emberi törvényt és elvet. Figyelmeztetlek, József, ne légy bolond! Fogadd el Máriát. Vedd őt feleségül. Érezd őt teljesen a magadénak. A fiad neve Jézus lesz. Üdvösséget jelent. Az ő fia a te fiad is, Izrael Királya lesz. Megvilágítja majd az egész világot.

JÓZSEF: Meghajlok mély bölcsességed előtt, Angyal. Mária és én egyek és elválaszthatatlanok leszünk. De, tudod, én csak egy egyszerű, őszinte és alázatos ember vagyok

ANGYAL: József, kedvelem az egyszerűségedet, szeretem az őszinteségedet és imádom az alázatosságodat.

JÓZSEF: Angyal, szeretnék kérdezni valamit. Kérlek, adj őszinte választ. Milyen gyakran látod Istent?

ANGYAL: Csak nagyon ritka alkalmakkor látom Istent.

JÓZSEF: Az volt a benyomásom, hogy naponta találkozol Istennel.

ANGYAL: Ó, nem. Mi angyalok nem vagyunk olyan szerencsések, mint a kozmikus istenek. Ők tényleg naponta látják Istent.

JÓZSEF: Mit csináltok te és az angyaltársaid valójában?

ANGYAL: Sokféle dolgot csinálunk, Istennek és az embereknek egyaránt. Lehozzuk Isten üzenetét a kozmikus istenektől, és felajánljuk a törekvő emberi lényeknek. Titokban lelkesítjük az embereket mély inspirációval, és meggyújtjuk a törekvés lángját bennük.

JÓZSEF: Magyarázd el nekem tisztán, amennyiben lehetséges, hogy ti angyalok valójában kik is vagytok.

ANGYAL: Mi Isten erős Szeretetéből és az ember legfőbb ígéretéből vagyunk.

JÓZSEF: Milyen nagyszerűek vagytok!

ANGYAL: Tévedsz, József. Inkább azt mondd, milyen szerencsések vagyunk. Isten kinevezett minket, hogy szolgáljuk Őt az emberben. Az ember öntudatlanul könyörög nekünk, hogy mutassuk meg neki az utat Isten Transzcendentális Lakhelyéhez.

JÓZSEF: Bocsánat, hogy eltértem a tárgytól.

ANGYAL: Ez teljesen rendben van.

JÓZSEF: Tényleg úgy gondolod és érzed, hogy a fiam, Jézus, Izrael Királya lesz?

ANGYAL: Nem gondolom, nem érzem! Tisztán látom, hogy a fiad, Jézus, Izrael Királya lesz. És még többet is. Ő lesz az egész világ isteni Uralkodója. És örökké irányítani fogja a Föld-tudatot szeretet-erejével. (József összeteszi a kezeit, és meghajol az angyal előtt. Az angyal megáldja őt.) Áldja meg Isten, minden jó alkotója, a te odaadó szívedet.

 

5. Jelenet

(Istálló Betlehemben)

JÓZSEF: Ó, jaj, ez a város teljesen túlzsúfolt! Az összes fogadó és szálloda tele van. Nincs szoba számunkra. Hamarosan világra hozol egy gyermeket. És, mivel hiszünk Gábriel Angyalnak, minden kétséget kizáróan mondhatjuk, hogy a gyermek az egész világ Ura lesz. Mégis, mit itt csak koldusok vagyunk, és a koldusok nem válogathatnak. Elégedjünk meg ezzel az istállóval, amit szállásul adtak. Ó jaj, itt tartják a marhákat, és a fiunk is itt fog megszületni egy-két napon belül. Szükségtelen mondanom, hogyha megszületik a gyermekünk, jászolba kell fektetnünk, a tehenek és ökrök közé. Valóban, ez a sors legfelsőbb iróniája – hogy az Univerzum Ura földi tartózkodását állatokkal és alázatos teremtményekkel kezdi. Igazán aggódom!

MÁRIA: Minden rendben lesz. Ne temesd magad felesleges aggodalmakba. A Legfelsőbb Urunk mindig kegyes!

 

6. Jelenet

(Késő éjjel van. Néhány pásztor terelgeti bárányait a földeken, Betlehem közelében.)

ELSŐ PÁSZTOR: Nézzétek, nézzétek, kedves barátaim! Milyen fényes és erőteljes fényt látni az égen!

MÁSODIK PÁSZTOR: Nézzétek, nézzétek! Az Úr angyala közeledik felénk.

HARMADIK PÁSZTOR: Nézzétek, az angyal előttünk áll!

EGYÜTT A PÁSZTOROK: Ó jaj, ismeretlen félelem markolja a szívünket!

ANGYAL: Ó kedves, egyszerű és őszinte pásztorok, felejtsétek el alaptalan félelmeteket. Nagy örömhírrel jöttem hozzátok. Ma, éppen ma született meg a Megváltó. Betlehemben született, meglehetősen közel hozzánk. Az újszülött isteni gyermek egy fogadó istállójában fekszik. Ő a Krisztus, az Úr, a felkent Király. Nézzetek fel, és lássátok, mit csinálnak angyaltársaim.

EGYÜTT A PÁSZTOROK: Ah, táncolnak, dicsőítenek és énekelnek: ”Dicsőség a Magasságban Istennek, és a Földön, békesség a jóakaratú embereknek.” Csodálatos, csodálatos! Siessünk Betlehembe, hogy láthassuk ezt a gyönyörű csodát.

(Mindenki távozik a színről.)

 

7. Jelenet

(Heródes Király Palotája)

HERÓDES: Kibírhatatlan! Elképzelhetetlen! Lehetetlen! Nem engedem senki másnak, hogy Király legyen! Én vagyok a Király, az egyetlen Király Júdeában! A papok és írástudók azt mondták nekem, hogy ez a kisgyermek Betlehem Királya lesz. Biztos akarok lenni benne, hogy igaz-e, hogy Betlehemben van. Ha igen, akkor megölöm. Visszaküldöm Istenhez. Én maradok a Király, mindvégig, amíg élek a Földön!

(Három bölcs ember érkezik)

HERÓDES (üdvözli őket): Annyira örülök, hogy látlak benneteket. Sokat hallottam rólatok. Ti hárman kivételesen bölcs emberek vagytok. A távoli Keletről jöttetek. Tanulmányoztátok a csillagokat, és én megértettem, hogy a csillag elvezet titeket az új Királyhoz. Kérlek, menjetek és látogassátok meg az isteni gyermeket, majd gyertek vissza, adjatok róla hírt nekem is. Akkor én is elmegyek hozzá személyesen, és imádni fogom.

(A három bölcs ember távozik)

 

8. Jelenet

(Mária és József a fogadóban)

MÁRIA: József, mondtam, hogy ne aggódj. Most van egy szép szobánk a tágas fogadóban. Már nem vagyunk az istállóban. Te és én itt már könnyen gondját tudjuk viselni isteni gyermekünknek.

JÓZSEF: Mária, igazad volt. Igazad van. Mindig igazad van.

MÁRIA: Amire neked és nekem szükségünk van, az a türelem. Ennyi az egész.

(Belép a három bölcs ember.)

BÖLCS EMBEREK (meghajolnak a gyermek előtt): Ó Király, Ó világ Ura, ma nem a Földön vagyunk. Most az örömök hetedik mennyországában vagyunk. Semmi isteni ajándékot nem tudunk felajánlani neked. Kérlek, fogadd el földi ajándékainkat, aranyat, tömjént és mirhát.

JÓSZEF: Ó, isteni vendégek, kérlek, töltsétek itt az éjszakát.

BÖLCS EMBEREK: Köszönjük József, nagyon kedves tőled.

(Mária enni ad nekik. Aludni térnek a szoba egyik sarkába, József a másikba, Mária és a gyermek a harmadik sarokba. Pár perc után isteni hang ébreszti fel a három bölcs embert.)

HANG: Menjetek haza. Ne menjetek vissza Heródeshez.

(A három bölcs ember távozik.)

(Angyal érkezik, és felkelti Józsefet és Máriát.)

ANGYAL: József, neked, a feleségednek és a gyermeketeknek azonnal el kell indulnotok Egyiptomba. Különben Heródes hamarosan megtalálja itt a kisdedet, és megöli.

(Mária a karjába fogja a gyermeket. Mind távoznak.)

 

9. Jelenet

(Jézus, Mária és József otthon Názáretben.)

JÉZUS: Anya, anya, mi az ott az égen?

MÁRIA: Az a Hold.

JÉZUS: A Hold! Olyan gyönyörű!

MÁRIA: Te sokkal szebb vagy, gyermekem.

JÉZUS: Nem, nem vagyok. Anya, el akarok menni a Holdért, és le akarom hozni.

JÓZSEF: Nem kell elmenned a Holdhoz. Ő fog eljönni hozzád.

JÉZUS: Miért?

JÓZSEF: Hogy játsszon veled.

JÉZUS: Velem! Milyen kedves! (Józsefhez) Tudod, Apám, álmaimban látok néhány nagyon gyönyörű embert. Ők jönnek, és játszanak velem. Nagyon szeretnek engem.

MÁRIA: Tudod, hogy kik ők?

JÉZUS: Nem, Anyám, de nagyon szeretnek engem. Ők a legjobb barátaim.

MÁRIA: Őket angyaloknak hívják.

JÉZUS: Angyalok, angyalok! De Anyám, nem látom őket napközben. Hol rejtőzködnek napközben?

MÁRIA: Napközben az égben rejtőzködnek.

JÉZUS: Ah, felrepülök az égbe, és megkeresem őket.

MÁRIA: Nem kell repülnöd és megkeresned őket. Ők maguk fognak hozzád jönni. Egyikük azt mondta nekem és apádnak, hogy te Isten szeretett fia vagy.

JÉZUS: Mit értett ez alatt?

MÁRIA: Azt értette, hogy az Urunk, aki a Mennyben lakik, téged szeret a legjobban. Te vagy a kedvence.

JÉZUS: Én vagyok, én vagyok Isten kedvence? Akkor mennem kell, hogy lássam Őt. Kérlek, vigyél el a Házához.

MÁRIA: Holnap elviszünk az Úr Templomába, a Moriah hegyre.

JÉZUS: Köszönöm, Anyám. Holnap megyek, és látni fogom az Úr Házát. Holnap látni fogom az Urat. Köszönöm, Anyám, köszönöm.

 

10. Jelenet

(Názáret, pár évvel később. József nagyon beteg. Mária ápolja.)

JÓZSEF: Mária, megüzented Jézusnak a betegségemet?

MÁRIA: Igen, meg. Két hónappal ezelőtt, amikor a betegség kezdte ellepni testedet, megkértem egy Indiába induló karavánt, hogy értesítsék Jézust a betegségedről.

JÓZSEF: Mennyi idő alatt ér egy karaván Indiába?

MÁRIA: Legalább három hónap.

JÓZSEF: Ó jaj, még ha hallott is betegségemről, és, még ha el is indult Indiából…

MÁRIA: Kérés nélkül is azonnal hazaindult volna, ha hallott volna a betegségedről.

JÓZSEF: De, kedvesem, három hosszú hónapba telik, míg hazaér. Jól tudod, hogy földi napjaim meg vannak számlálva.

MÁRIA: Nem, nem értek egyet veled. A Földön kell maradnod mindaddig, míg szeretett fiunk vissza nem jön.

JÓZSEF: Ki nem szeretné azt? De élet-csónakom gyorsan süllyed. Jézus, szeretett fiam, a csónakom süllyed, de a te csónakod hamarosan a Föld kínzó és gyötrő partja és a Menny örökkön növekvő Gyönyör partja között fog közlekedni. Nézni fogom a Mennyből lelkem határtalan büszkeségével, ahogy fehér-vörös csónakod az én örökkön-felülmúló Túlvilágom partja felé hajózik. Jézus, fiam!

(József lehunyja szemét és meghal.)

 

11. Jelenet

(Benáresz. Vallásos tudományok iskolája. Néhány diák, Jézust is beleértve, félkörben ülnek.)

TANÁR: Ma valami újat tanítok nektek. Már megtanítottam nektek a Chandi-t és a Joga Vashishta-t. Ma új könyvet kezdek, a Bagavad Gítát, a Magasztos Szózatát. A Gíta a mi Bibliánk. Nos, kedves Jézus, biztos vagyok benne, hogy olvastad a Bibliádat. A mai nappal kezdve a mi Bibliánkat fogod tanulmányozni. Jézus, te jó ég! Mi a bajod? Miért vagy olyan szomorú és levert? Valami bajod van? Történt valami?

JÉZUS: Semmi különleges, uram.

TANÁR: Mondd meg nekem, mondd meg, hogy mi nyomja a szívedet.

JÉZUS (könnyekre fakad): Híreket kaptam otthonról, hogy az apám meghalt.

TANÁR: Az apád! Mikor? Hol?

JÉZUS: Három és fél hónapja meghalt az apám. Izraelben halt meg. Uram, nagyon jóságos voltál hozzám. Nagyon hálás vagyok érte. Több Hindu írást tanítottál meg nekem hatalmas szeretettel és törődéssel. De sajnos, holnap haza kell mennem.

TANÁR: Hogyan mész haza, fiam?

JÉZUS: Ugyanúgy, ahogy idejöttem. Karavánnal jöttem Indiába, és egy másik karavánnal megyek haza. Holnap indulok. Egy éve vagyok már Indiában. Itt mindenki nagyon kedves volt hozzám. Magammal viszem India szeretetét, India törődését, India részvétét, hogy az én embereimnek adjam.

TANÁR: Édes fiam, diákok ezrei tanultak a kezeim alatt, de senki sem volt hozzád fogható. Te igazi lángelme vagy. Páratlan vagy. Ma nagyon szenvedsz apád elvesztése miatt. Mennyire szeretném, ha vigaszt nyújthatnék számodra. Ah, remek ötletem támadt. Felolvasok pár verset a Gítából:

Vasamsi jirnani yatha vihaya

Navani grhnati naro ‘parani

Tatha sarirani vihaya jirnany

Anyani samyati navani dehi

{Ahogy az ember leveti az elnyűtt ruháit, és újat vesz fel, úgy a megtestesült lélek is leveti az elnyűtt testet, és új alakba öltözik a manifesztációhoz}

Nai ‘nam chindanti sastrani

Nai ‘nam dahati pavakah

Na cai ‘nam kledayanty apo

Na sosayati marutah

{A fegyverek nem hasíthatják ketté a lelket. A tűz nem égetheti meg a lelket. A víz nem áztathatja el a lelket. A szél nem száríthatja ki a lelket.}

Szeretnétek velem szavalni?

JÉZUS: Természetesen. Nagyon boldog és hálás leszek, ha csatlakozhatok.

(A tanár és Jézus együtt szavalnak. A többi diák feszült figyelemmel hallgatja. Jézus szeme örömtől ragyog.)

JÉZUS: Uram, nagyon hálás vagyok neked. Ezek az isteni szavak a Gítából teljesen megvigasztalták a szívemet.

TANÁR: Mindig láttam és éreztem valami különlegeset benned. Kifelé senkinek sem mondtam, de te vagy a legkedvesebb diákom. Nagyra becsülöm az őszinteségedet, az alázatosságodat és a tisztaságodat. Jézus, mivel nem tudod velem tanulni a Gítát, szeretnék mondani neked valamit, ami kétségtelenül inspirálni fog. Tudod, hogy a Gíta eszmecsere az Úr Krisna és legkedvesebb tanítvány-barátja, Ardzsuna között. Az Úr valami különlegeset tanított a tanítványának. Azt mondta, hogy Isten a valódi cselekvő. Az emberi teremtmények pusztán eszközök. Akár a Földön, akár a Mennyben vagyunk, Isten az, aki cselekszik bennünk és általunk. Mi pusztán eszközök vagyunk: Nimitta matram bhava savyasachin.

JÉZUS: Hallottam ezt már ezelőtt. Hallottam ezt már máshol is. Ó jaj, nem emlékszem. (szünet után) Ah, tudom! A Legfelsőbb Atyám mondta nekem ezt a mantrát, mielőtt elhagytam a Mennyet.

(A diákok nevetésben törnek ki)

EGY DIÁK (gúnyos hangnemben): A Legfelsőbb Atyja a Mennyben! Ki más? Te bolond, hogyan emlékezhetnél rá, mi történt a Mennyben? Mától már nem a mi Jézusunk vagy, hanem a képzelet Királya.

TANÁR: Csirkefogók, csönd legyen! Csendben rejtsétek el a tudatlanságotokat. Mi olyan különös a Mennybéli létezésre emlékezésben? Ti bolondok még nem olvastátok a Gítát. Ezért viselkedtek esztelen birkákként. A Gítában az Úr érthetően elmondja, hogy mindenki sok-sok inkarnáción megy keresztül. Ez nem az első és utolsó életünk. A Gítában az Úr mindent elmond Ardzsunának a korábbi inkarnációiról.

EGY DIÁK: A mi Úr Krisnánk tehet ilyen dolgokat. Hiszünk Krisnának. De ami Jézust illeti, a képzelet Királyát, lehetetlen, hogy úgy viselkedjen, mint az Úr Krisna.

TANÁR: Ti bolondok! Ma a képzelet Királyának hívjátok Jézust. Gúnyt űztök belőle, de mondom nektek, egy napon megtudjátok, ki is ő valójában. A ti képzelet-Királyotok nemcsak Izrael Királya lesz, de a világ Királya is. A szívem azt súgja, ő nem közönséges halandó, mint mi. Ő a világ-megváltó. Ő egy másik Krisna.

(Jézus jön, és alázatosan megérinti tanára lábát)

JÉZUS: Uram, nagyon hálás vagyok.

TANÁR: Ma megérinted lábamat szíved mély alázatával. Hamarosan nemcsak én, de az egész világ érinti meg a lábadat, és imád téged.

 

12. Jelenet

(Keresztelő Szent János egyedül a Jordán folyónál)

JÁNOS: Ezt a világot nem nekem szánták. Beteg vagyok tőle. Újra és újra mondok valamit az embereknek, de ők mégsem hisznek nekem. Csak azért jönnek, hogy zavarjanak és bosszantsanak. Megmondtam nekik, hogy nem én vagyok a Messiás. Nem vagyok Illés. Nem vagyok Próféta. Azt kérdezik tőlem, akkor miért keresztelem meg az embereket? Azt mondom nekik, hogy az Úr parancsolta fentről, hogy kereszteljek. Azt is mondom nekik, hogy én csak vízzel keresztelek, de utánam hamarosan valaki a Szentlélekkel fog keresztelni. Én a közelébe sem érhetek. Nem vagy arra sem méltó, hogy kioldjam a saruját.

(Néhány tanítvány érkezik.)

TANÍTVÁNY: Mester, kihallgattunk. Azt mondtad, hogy a saruját sem vagy méltó kioldani. Ki ez a nagy ember? Senki sem lehet nálad hatalmasabb.

JÁNOS: Gyermekek, lehet és van is nálam hatalmasabb ember, ő Jézus. Én csak a pusztába kiáltó hang vagyok. Megpróbálok egyenes utat törni az Úr Jézusnak.

TANÍTVÁNYOK: Mester, azt gondolsz, amit akarsz. Azt mondasz, amit akarsz. Tőlünk függ, hogy elhisszük-e, vagy sem. Senkinél sem vagy alábbvalóbb.

JÁNOS: Ti hihetetlen bolondok! Butaságotok állandóan fájdalmat okoz nekem. Ah, nézzétek, nézzétek! Gyorsan közeledik felém. Ott van Isten Báránya. Ott van Isten Fia. Ott van az egy, akiről mindezidáig beszéltem.

(Megérkezik Jézus)

JÉZUS: Szeretném, ha megkeresztelnél, János.

JÁNOS: Ó, Jézus, hogyan keresztelhetnélek meg? Tudom, ki vagy. Te vagy Isten Fia. Te vagy az Ő szeretett Fia.

JÉZUS: Ne törjük meg a hagyományt. Csináljunk mindent a szokás szerint. Neked kell megkeresztelned. Felismertél engem. Ezért, János, istenien nagy vagy. Előkészítetted számomra az utat. Ezért legfelsőbben jó vagy. Anyád, Erzsébet is istenien nagy és legfelsőbben jó volt, mivel felismert és rendkívül lelkesítette anyámat még a születésem előtt.

JÁNOS: Ó, Isten Fia, anyámat és engem a saját transzcendentális nagyságodon és egyetemes jóságodon keresztül látsz. Már csak egy dolgot kell megtennem a Földön, mégpedig hogy összes tanítványom lábaidhoz helyezzem, ahogy magamat is lábaid elé helyezem.

(Megérinti Jézus lábát.)

TANÍTVÁNYOK (megdöbbenve): Te megérintheted a lábát, de mi nem fogjuk. Lehet Ő nagyobb nálad a te szemszögödből, de nekünk nem lesz közünk hozzá. Folyamatosan neked ajánljuk fel hűségünket. Te vagy a Mesterünk, az egyetlen Mesterünk.

JÁNOS: Bolondok. Csak a Legmagasabbhoz szabadna hűségesnek lennetek. Csak a legjobbnak kéne a Mestereteknek lennie. Ennél többet is akarok mondani. Nem vezetlek benneteket olyanhoz, aki csak egy kicsit jobb nálam. Mindnyájatokat az egyetlenhez vezetlek és irányítalak, akinek a nagysága nem más, mint Isten-nagyság, akinek a jósága nem más, mint Isten-jóság. Még egyszer és utoljára mondom nektek, járjatok a kedvébe, hogy Istennek, az Atyának a kedvébe is járjatok. Szolgálni őt annyi, mint szolgálni Istent, az Atyát. Ő a Menny leggyönyörűbb virága, és a Föld legtáplálóbb gyümölcse.

JÉZUS (János tanítványaira mosolyog): A ti nevetek az Úr örökké-megvilágító és örökké-beteljesítő Víziója. Ó, János gyermekei, mélyen meghatódtam példátlan hálátoktól Mesteretek iránt. Mesteretek a Legvégső Valóság Vízióját látta. Szükségtelen mondanom, hogy ő vezetni, irányítani és tökéletesíteni fog benneteket utatokon a transzcendentális Célhoz. Szívem mélyen csodálja szereteteteket nagyszerű Mesteretek iránt. Lelkem őszintén csodálja Mestereteket megingathatatlan szeretetéért az Igazság iránt.

 

13. Jelenet

(Jézus és Mária otthon.)

JÉZUS: Anyám, bocsánatodért esedezem.

MÁRIA: Fiam, semmi rosszat nem tettél. Miért kéred a megbocsátásomat?

JÉZUS: Anyám, tegnap az esküvőn szükségtelenül goromba voltam hozzád. Mikor kifogytak a borból, kértél engem, hogy tegyek valamit. Olyan ellenséges voltam veled. Azt mondtam ”Asszony, mit számít az neked vagy nekem? Még nem jött el az én órám.”

MÁRIA: De végtére is hallgattál rám. Szóval miért lennék elégedetlen veled? Fiam, borrá változtattad a vizet. Micsoda csoda! Jézus, ez volt az első csodád. Biztos vagyok benne, hogy még sok csodát teszel. De annyit elmondhatok, fiam, hogyha ötven csodát teszel a külső világban, akkor ötvenezer csodát fogsz tenni a belső világban. Minden belső világbeli tevékenységedről tudni fog isteni Atyád a Mennyben, és egyszerű lelkem a Földön. Jézus, tegnap az esküvőn arra kértem a szolgákat, hogy hallgassanak rád. Ma az egész világtól kérem, hogy hallgasson rád, és biztosan hallgatni is fog.

JÉZUS: Túl nagyra tartasz, Anyám.

MÁRIA: Fiam, természetfölötti nagyságod nemcsak messze túl van a tapasztalataim területén, de messze túl van képzeletem szárnyalásánál is.

JÉZUS: Tudom, Anyám. Csak azt szeretnéd, hogy isteniségem előtérbe jöjjön. Én vagyok a nap. Te vagy a Hold. Én felkelek; ezért te vidáman és feltétel nélkül elrejted magad. Mostantól úgy döntöttél, hogy a háttérben maradsz. Ilyen a te szereteted irántam. Ilyen a te egységed velem. Anyám, egy napon jóllehet nagy leszek. De te jó vagy. Számomra a nagyság nem mérhető a jósághoz.

 

14. Jelenet

(Jézus és tanítványai.)

JÉZUS: Lázár, kedves barátom, már nem vagy velünk. Ó Lázár lelke, neked ajánlom szívem határtalan háláját, mert te vagy az, aki segítesz nekem felfedni Isten Dicsőségét. Márta, Mária, kedveseim, elmegyek házatokhoz, hogy felélesszem halott bátyátokat. Gyermekeim, menjünk Júdeába.

TANÍTVÁNYOK: Júdeába! Miért? Elfelejtetted, hogy néhány napja még meg akartak kövezni?

JÉZUS: Ne aggódjatok. Tudom, ki vagyok. Ez alkalommal látni fogják a fényemet. Kedves barátom, Lázár, 4 napja halt meg. Atyám azt kívánja, hogy menjek Lázárhoz, és élesszem fel.

TANÍTVÁNYOK: De mostanra már eltemették. Mit tehetnél már?

JÉZUS: Én semmit sem teszek. Én semmit sem tettem. Semmit sem fogok tenni. De Atyám tett, tesz és fog tenni mindent általam.

TANÍTVÁNYOK: Uram, dicsőítünk téged. Dicsőítjük Atyádat. Te Atyáddal maradsz. Mi veled maradunk, Atyánk.

JÉZUS: Még mindig vannak köztetek páran, akik nem hisznek nekem. Ha életre keltem Lázárt, hitük nőni fog. Hálás vagyok Lázárnak. Hálás vagyok a hitetleneknek, mert segítenek nekem kinyilvánítani Isten Dicsőségét itt a Földön. Menjünk, ne késlekedjünk. Menjünk, vigyünk örömöt a gyászoló családnak.

 

15. Jelenet

(Jézus a Hegyen. Mély transzban van. Belép az Atya. Jézus arca sugárzik.)

ATYA: Fiam, szeretnék néhány aforizmát felajánlani tanítványaidnak, mint különleges tanácsokat. Tanítványaid valószínűleg kérdezik majd a jelentésüket, ezért elmondom azt is neked. Először, boldogok a lelki szegények, mert övék a Mennyek Országa.

FIÚ: Milyen gyönyörű a tanácsod, Atyám!

ATYA: Azt jelenti, hogy a Gyönyör Országa azok előtt áll nyitva, akik elkötelezték magukat a belső és spirituális élet mellett, és akik mentesek a büszkeségtől.

FIÚ: Értem. Köszönöm, Atyám. A következő?

ATYA: Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.

FIÚ: Csodálatos, Atyám.

ATYA: Fiam, azt jelenti, hogy a kereső igazi spirituális élete akkor kezdődik, amikor megtapasztalja a veszteséget. Ez a belső jólét vesztesége: béke, öröm, szeretet és áldás vesztesége. Ez a veszteség belső sírást eredményez, ami külsőleg szomorúságnak tűnik. Természetesen az ilyen típusú kereső visszakapja a békét, örömöt, szeretetet és áldást, aminek a visszaszerzéséért sír.

FIÚ: Értem. Köszönöm, Atyám. A következő?

ATYA: Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld.

FIÚ: Gyönyörű, Atyám.

ATYA: Fiam, ez azt jelenti, ha valaki felsőbbrendűnek érzi magát, akkor mások felett fog uralkodni; de ha ugyanaz az ember érzi, hogy gyönge és gyámoltalan Nélkülem, akkor mély alázat alakul ki benne. Ez az alázatosság teszi egyenlővé őt az összes emberi lénnyel a Földön. Egyetemes egysége az az erő, ami képessé teszi őt istenien és legfelsőbben magáénak követelni a Földet.

FIÚ: Értem. Köszönöm, Atyám. A következő?

ATYA: Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.

FIÚ: Gyönyörű, Atyám.

ATYA: Fiam, azt jelenti, hogy egyedül a tisztaságnak van ereje elérni és megkapni az Istenséget. Egy tiszta szív páratlan manifesztációja isteni Valóságomnak.

FIÚ: Értem. Köszönöm, Atyám. A következő?

ATYA: Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket

FIÚ: Csodálatos, Atyám.

ATYA: Fiam, ez azt jelenti, hogy isteni gyermekeim azok, akik törekednek a Fényért, és akik eltelnek a Fénnyel. A Fény a manifesztációja során átalakul mindent tápláló és mindent betöltő Békévé.

FIÚ: Értem. Köszönöm, Atyám. A következő?

ATYA: Aki megüti a jobb arcodat, annak tartsd oda a másikat is.

FIÚ: Gyönyörű, Atyám.

ATYA: Fiam, ez azt jelenti, hogy a megbocsátás messze a legjobb minőség mind Bennem, mind az összes emberi lényben. Ha a tudatlanság egyszer megüt, és te megbocsátasz a tudatlanságnak, akkor nincs garancia, hogy nem üt meg újra. De ha megmondod a tudatlanságnak, hogy ha újra megüt, te több mint kész vagy válaszolni megbocsátás-fegyvereddel, akkor a tudatlanság rá fog jönni, hogy a te fegyvered végtelenül erősebb, mint az ő fegyvere. A te fegyveredben Fény van, és Fényt szór szét; míg az ő fegyvere a sötétség, ami teljes zavart okoz. Teljes és állandó zavarban maradva, hogyan tudna harcolni ellenfele, a Fény ellen, ami mindent szerető és mindent betöltő?

FIÚ: Értem. Köszönöm, Atyám. A következő?

ATYA: Ha alamizsnát osztasz, ne engedd a bal kezednek tudni, mit csinál a jobb.

FIÚ: Csodálatos, Atyám.

ATYA: Fiam, ez azt jelenti, hogy az ember nagy elégedettséget érez, ha látja, hogy mások nézik, amíg adományoz valakinek valamit. A közönség által nyert elégedettség azonnal szükségtelen büszkeséget hoz létre. Mi a büszkeség, ha nem azonnali és teljes önmegsemmisítés?

FIÚ: Értem. Köszönöm, Atyám. A következő?

ATYA: Mára elég lesz, Fiam. Kicsit fáradt vagyok. Majd máskor adok még több tanácsot.

 

16. Jelenet

(Jézus a tanítványaival.)

JÉZUS: Zsidó vagyok, de a zsidók nem fogadnak el. Gyűlölnek, pedig megmenteni jöttem őket. Ez a sorsom. Mégis tudom, hogy egy napon az egész világ elfogad majd, szeretni és imádni fog. Tudom, hogy nem az emberiség kis rétegéért vagyok csak. Az egész emberiségért vagyok. De azok, akik elfogadnak, és sajátjuknak tekintenek kétségtelenül az én szeretetteim. Napjaim meg vannak számlálva. 12 tanítványom van. Közületek egy, Júdás fog elárulni. Az ellenség kezeire ad. És akkor keresztre feszítenek.

(Minden tanítvány megdöbben.)

TANÍTVÁNYOK: Júdás! Júdás! Júdás elárulja az Urunkat!

JÚDÁS: Lehetetlen, lehetetlen! (Megérinti Jézus lábát.) Uram, van valami, amit tehetek a tudtod vagy beleegyezésed nélkül, vagy legalább a beletörődésed nélkül? Tudom, Uram, hogy szavaid igaznak fognak bizonyulni. De Uram, nekem úgy tetszik, te választottál engem, hogy ezt az elképzelhetetlen szerepet játsszam el kozmikus játékodban.

JÉZUS (mosolyog és megáldja őt): Júdás, igazad van. Igaz, hogy a világ gyűlölni fog téged. De a világ nem tudja, hogy minden előre elrendeltetett. Így Júdás, játszd jól a szerepedet, mikor eljön az óra.

TANÍTVÁNYOK: Urunk, a mi óránk már ütött. Jól szeretnénk játszani a részünket.

(Elkapják Júdást, ütni és rúgni kezdik.)

JÉZUS: Állj! Állj, vagy azonnal itt hagylak benneteket! Júdás a helyes dolgot teszi. Az árulása már elrendeltetett. Mit tehetne most? És mit tehetnék én? Csak Atyám a Mennyben tudja, mi a legjobb Júdásnak, mi a legjobb nekem, és mi a legjobb mindannyiunknak.

TANÍTVÁNYOK: Mi tudjuk, hogy mi a jó nekünk!

(Újra ütni kezdik Júdást.)

JÉZUS: Állj! Állj! Ha nem, azonnal elhagylak bennetek!

PÉTER: Uram, Te nagy vagy. Te isteni vagy. Neked könnyű megbocsátani egy piszkos árulónak és egy gazembernek, amilyen Júdás. De mi halandó, közönséges emberek vagyunk. Hogyan is tudnánk megbocsátani neki?

JÉZUS: Péter, ugyanúgy, ahogy én megbocsátok neked. Péter, egy napon megtagadsz engem – nem egyszer, nem kétszer, hanem háromszor. Háromszor egymást követően, egy napon belül!

PÉTER: Én? Lehetetlen! Mikor? Miért?

JÉZUS: Igen, Péter, te és nem más fog megtagadni engem. Te lehetetlennek hiszed. De mondom neked, Péter, nemcsak lehetséges; de elkerülhetetlen is. Ez mind már elrendeltetett. De ne sírj, ne könnyezz, Péter. Téged szerettelek legjobban. Mindig téged foglak szeretni a legjobban. Aztán legközelebb, ha üt az óra, te leszel az, aki viszed az Igazság lobogóját és kinyitod szívem ajtaját, hogy az emberiség láthassa Atyám Fényét. Te szeretsz engem a legjobban. Ezért azt kívánom tőled, hogy viseld gondját a többi tanítványomnak, a bárányaimnak.

PÉTER: Uram, ígérem. Nem fogok kudarcot vallani. Uram, te vagy a Szeretet Ura. Te vagy a Részvét Ura. Te vagy a Megbocsátás Ura.

JÉZUS: Nem, nem. Én csak a teljesség fia vagyok. Az Atyám a Szeretet Ura. Az Atyám a Részvét Ura. Az Atyám a Megbocsátás Ura.

FÜLÖP: Uram, láthatjuk valaha is az Atyádat?

JÉZUS: Természetesen. Fülöp, elmondjam neked a legfelsőbb igazságot? Akik láttak engem, látták az Atyát is, mert én és Atyám egyek vagyunk.

Gyermekeim, szeretnék elmondani egy kedves történetet. Volt egyszer egy apának három fia: a legfiatalabb, a középső és a legidősebb.

A legfiatalabb fiú azt mondta: “Atyánk a Mennyben van.”

A középső fiú azt mondta: ”A Mennyek Országa a szívedben van.”

A legidősebb fiú azt mondta: ”Én és Atyám egyek vagyunk.”

A legfiatalabb fiúnak azt mondta az Atyja: ”Fiam, köszönöm a látomásodat.”

A középső fiúnak azt mondta az Atyja: ”Fiam, köszönöm a küldetésedet.”

A legidősebb fiúnak azt mondta az Atyja: ”Fiam, köszönöm az egységedet.”

Édes gyermekeim, Atyám megkért, hogy menjek a világba. Engedelmeskedtem neki. Arra kért, hogy mutassam meg a világnak az Ő Fényét. Engedelmeskedtem neki. Teljesítettem az összes kérését. Ő beteljesítette az álmait felajánlott és lemondó életemen keresztül. Most azt szeretné, hogy térjek vissza Hozzá. Ezért felkészültem. Gyermekeim, Atyám adott titeket nekem. Most, földi utazásom vége előtt, visszaadlak benneteket Neki. Én semmi sem vagyok. Ő Minden. Ő mindenért van, ő a Mindenség. Ő mindenkiért van.

Júdás, gyere ide, kérlek. (Júdás odamegy, és a Mester lábához ül.) Nimitta matram bhava… Legyél puszta eszköz.

(Júdás énekel.)

Ma, ma, ma

Egyedül Istennel vagyok;

Holnap és örökké

Részvét sugarába burkolózok.

JÉZUS: Péter, gyere ide, kérlek. (Péter odamegy, és a Mester lábához ül.) Nimitta matram bhava… Legyél puszta eszköz.

(Péter énekel.)

Hogy megmentsél egy ilyen hangyát, mint én,

Jöttél a poros, agyagos világba.

Jöttél ilyen koldust szeretni, mint én,

És fennkölt szerepet bíztál rám

Kozmikus Játékodban.

JÉZUS: Gyermekeim, legyetek az Úr eszközei. Mi mind az Ő eszközei vagyunk. Őt megtestesíteni jöttünk a világba. Őt kinyilvánítani jöttünk a világba. Őt beteljesíteni jöttünk a világba.

 

17. Jelenet

(Este. Jézus egyedül van egy kis kertben.)

JÉZUS: Igen, csodákat tettem, és csodáimból sok volt és változatos. Vihart csöndesítettem le. Betegségeket gyógyítottam meg. Visszaadtam szemük világát a vakoknak. Még a halottat is feltámasztottam. De a világ sosem fogja elhinni, hogy csodáimra, mint másodlagosra tekintek. Azért jöttem a világba, hogy kinyilvánítsam Uramat, Atyámat, aki a Mennyben van. Ha bárki is hisz nekem önmagamért, akkor ő végtelenszer nagyobb, mint az, aki a csodáim miatt hisz nekem. Ismételten, az emberek hitének hiánya miatt nem akartam Názáretben csodákat tenni. Nem lett volna célja. Számomra minden csoda Isten Erő-Fényének a manifesztációja. És ha nem fogadják el megfelelően, akkor csak az emberi kíváncsiságot táplálja; egyáltalán nem segít felemelni az emberek tudatát. Éppen ezért teljesen szükséges, hogy Isten Erő-Fényét Isten Bölcsesség-Magassága szabályozza. De ki hiszi el, hogy megvan az erőm csodát tenni, ha hitetlenek kétkedők és ateisták vesznek körül? Ó jaj, senki sem ért meg. Senki sem jön hozzám, hogy beteljesítse az Urat az Ő isteni Módján.

(Jézus énekel.)

Senki sem jön hozzám,

Senki sem jön, és nem is fog jönni.

Csak a legfelsőbb Szeretettem jön, csak Ő.

Sírtam a mosolyáért és Őérte,

Önzetlen szeretetéért.

Álmatlanul Ő nő bennem

És az Ő Látomás-Fája.

 

18. Jelenet

(Jézus és Mária.)

JÉZUS: Anyám, kérlek, énekelj nekem egy dalt. Mennyire szeretném, hogy olyan énekhangom legyen, mint neked.

MÁRIA: Fiam, mennyire szeretném, hogy olyan megvilágosító szívem legyen, mint a tiéd.

JÉZUS: Anyám, kérlek, énekelj.

(Mária énekel.)

Életem a feladat büszkeségével kezdődött,

Életem a szépség-fénnyel él,

Életem a valóság-lélekkel mulat,

Életem az Isteni Magassággal véget ér.

JÉZUS: Anyám, a Mennyben hiányozni fog a hangod. Pár nap múlva keresztre feszítenek.

MÁRIA: Ó nem, az lehetetlen! Nem engedem, hogy megtörténjen. Szeretett fiam, hát nem mented meg magad isteni erőddel? Kérlek, tedd meg, fiam! Annyira boldog leszek, annyira büszke és annyira hálás.

JÉZUS: Hogy megörvendeztesselek, Anyám, első csodámat egy esküvőn tettem. Átváltoztattam a vizet borrá. Hogy megörvendeztesselek újra, utam végén egy másik csodát is teszek, a csodák Csodáját. Mivel mennybéli Atyám visszavár, vissza kell mennem. De halálom után három nappal újra megjelenek, hogy lássalak benneteket. Nem lesz ehhez fogható csoda az Úr teremtésének történetében. Tehát, Anyám, szívem Anyja, más módon foglak megörvendeztetni. Nem mentem meg a testemet, de bebizonyítom a világnak, hogy halhatatlan vagyok, hogy örök vagyok. Bár a test múlandó, a lélek halhatatlan. Ez a test eljátszotta a szerepét. Miért tartsam tovább a Földön? Anyám, hamarosan te is csatlakozol hozzám a Mennyben.

MÁRIA: Csatlakozom? Mennyire szeretném, ha együtt mehetnénk.

(Mária Magdolna érkezik, sírva)

MAGDOLNA: Uram, szörnyű álmom volt múlt éjszaka. Álmomban láttalak téged keresztre feszíteni. A kereszten italt kértél, és adtak egy kis bort. Megittad a bort, meghajtottad a fejed, és azt mondtad: ”Bevégeztetett.” Annyira életszerű volt az álmom. Uram, ez az álom kíméletlenül tépi a belsőmet. A szívem teljesen széttört. Uram, könyörgöm, mondd, hogy álmom csak mentális hallucináció volt, semmi egyéb.

JÉZUS: Láttál mást is?

MAGDOLNA: Igen, láttam mást is. Láttam valami hihetetlent. Három nappal halálod után megjelentél nekem. Teljesen élő voltál. Péterhez és a többi tanítványodhoz futottam, hogy elmondjam nekik. Mindenki hitt nekem, egy tanítványt kivéve.

JÉZUS: Ki volt az? Ki nem hitt nekem?

MAGDOLNA: Szerencsétlen Tamás volt az.

(Tamás belép.)

TAMÁS: Magdolna, hallottam beszélgetésedet az Úrral. Nekem is volt egy hasonló álmom. Álmomban láttam mást is. Az Úr isteni kegyelméből félreérthetetlen bizonyosságát adta életének, és azt mondta: “Azért hiszel nekem, mert látsz engem. Boldogok és szerencsések azok, akik hisznek nekem anélkül, hogy látnának.”

(Tamás énekel.)

Kétséggel kezdte az elmém,

Félelemmel kezdte a szívem,

Agyagban kezdte az életem,

Mindez a legrövidebb idő alatt.

JÉZUS: Kitűnő, kitűnő, sosem tudtam, hogy ilyen kedves hangod van. Tamás, álmod híven tükrözi a valóságot. Magdolna, az álmod hamarosan valósággá válik. Magdolna, kérlek, énekelj egy dalt. Régen énekeltél már nekem.

(Magdolna énekel.)

Volt idő,

Mikor csak botladoztam,

De most csak mászok és mászok egyre feljebb,

És messze a Célomon túl, a végtelen Túlvilágba,

És Kapitányom mégis azt parancsolja:

”Haladj tovább, haladj tovább! ”

JÉZUS: Magdolna, nagyon elégedett vagyok veled. Amire az Atyának szüksége van, az egy tiszta szív, és neked ez bőségesen rendelkezésedre áll. Egy tiszta szív páratlan kincs. Hallottál engem pár hónapja, hogy azt mondtam, áldottak a szívükben tiszták, mert látni fogják Istent. Látni fogod Istent bennem.

MAGDOLNA: Uram, már láttam Istent benned. Valamivel többet is, csak Istenként látlak téged. Te nem vagy más, mint mennybéli Atyád. Te teszel meg mindent. De a dicsőséget Őneki engeded át. Ilyen a szíved nagylelkűsége.

JÉZUS: Kedves Magdolna, tévedsz. Mennybéli Atyám az egyedüli cselekvő. Én az Ő puszta eszköze vagyok.

Nimitta matram

Nimitta matram

Nimitta matram

Nimitta matram

Puszta eszköz vagyok.

 

19. Jelenet

(Menny. Krisna isteni fuvoláján játszik.)

KRISNA: Ah, Jézus a kedvenc dalomat énekli a Földön. Milyen lélekteljesen ajánlja fel dalom gazdagságát az emberiségnek. Nem, teljesen őszintének kell lennem. Az a dal nem az enyém. Nem én szereztem azt a dalt. Legfelsőbb Atyánk szerezte azt a dalt. Megtanította nekem, és én énekeltem a Földön. Megtanította Jézusnak is ugyanazt a dalt, és most ő énekli a Földön lélekteljesen és gyümölcsözően. Ah, ma tér Jézus vissza. Milyen keményen dolgozott, főleg az utolsó három évében. Szüksége van, és meg is érdemli a pihenést itt a Mennyben. (hangosan kiált.) Ráma, Buddha, hol vagytok? Gyertek ide, kérlek. (Belép Ráma és Buddha.) Testvérünk Jézus ma jön haza. Atyánk mondta a hírt ma reggel.

RÁMA ÉS BUDDHA: Atyánk minding neked mond el mindent elsőként. Te vagy a legkedvesebb fia.

KRISNA: Egyáltalán nem. Mi mind a legkedvesebb fiai vagyunk. Mit tehet szegény Atyánk? Ráma, múlt éjjel bátran harcoltál a Sátán és a tudatlanság erői ellen. Ezért reggel fáradt voltál. Természetesen sokáig aludtál. Atyánk nem akart zavarni alvás közben. És mit csináltam én reggel? A fuvolámon játszottam és a földi Brindavan lila-ról elmélkedtem isteni Radhával és isteni gópijaimmal, teljesen hűséges és odaadó híveimmel. Mivel sem nem aludtam, sem nem meditáltam, Atyánk hozzám jött, hogy elmondja Jézus érkezésének hírét.

RÁMA ÉS BUDDHA: Krisna, kedves és törődő vagy híveid iránt. Hozzánk, testvéreidhez, okos és bölcs vagy. Nem csoda, hogy a világ, különösen India, olyan nagyon szeret.

KRISNA: Ráma Testvérem, Buddha Testvérem, ne vesztegessük az időnket. Jézus bátyánk hamarosan megérkezik. Keresztrefeszítése teljesen összetört.

BUDDHA: Egyszerűen elszörnyedtem, mikor Atyánktól hallottam róla korábban.

RÁMA: Mikor Atyánk beszélt nekem Jézus keresztrefeszítéséről, egyszerűen belegázolt a lelkembe. Annyi mindent tett a Földön, és cserébe a Föld keresztrefeszítést adott neki. A Föld még nem készült fel ránk.

BUDDHA: úgy tűnik, a Föld sosem lesz kész.

KRISNA: A kedvemért, Atyánk kedvéért, legyünk készek fogadni Jézust. Készítsük el neki a legszebb trónt.

(Arany trónt készítenek. Jézus megjelenik. Lelkesen köszöntik, és a trónra ültetik. Belép az Atya.)

ATYA (megáldja és megöleli Jézust): Jézus, én Jézusom!

Láttam szenvedő arcodat;

Csak sírtam és sírtam.

Éreztem megbocsátó szívedet;

Csak mosolyogtam és mosolyogtam.

Megöleltem fényes lelkedet;

Csak táncoltam és táncoltam.

 

“Mint Isten szeretett gyermeke, Jézus eljött e világba, hogy részévé váljon a Föld létének és hogy annak tudatát emberiből Istenivé alakítsa. Igaz, földi éveinek száma csak harminchárom, de születés és halál nélküli az Ő halhatatlan áldozata a Mennyért és a földért.”

“Krisztusra meditálunk.
Számtalanszor elismételjük az Ő Nevét.
A Krisztus-tudat nélkül az életünk teljesen el van veszve.
A Krisztus mindenkiért van.
Ő az Isteniség Fia
És az emberiség Atyja.”

 

Sri Chinmoy

vissza

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja