Jóga idézetek

Mi a jóga?

A jóga egységet jelentSri Chinmoy jóga

Kérdés: Mit jelent tulajdonképp a jóga?

Sri Chinmoy: A jóga egyesülést jelent. Ez az egyesülés ember és Isten között jön létre. A jóga elmondja nekünk, hogy van bennünk egy tulajdonság, amit törekvésnek hívnak, Istennek pedig van egy tulajdonsága, amit könyörületnek neveznek.

A jóga az összekötőkapocs a mi törekvésünk és Isten könyörülete között.

Emberi életünk tele van kétségekkel, félelemmel és frusztrációval. A jóga segít a félelmet legyőzhetetlen bátorsággá, a kétséget abszolút tudássá, a frusztrációt fénylő sikerré változtatni.

A jóga nem természetellenes, abnormális vagy földöntúli dolog, a jóga gyakorlatiasság, természetesség, spontaneitás.

Most nem tudjuk, hol van Isten és hogy néz ki, de a jóga gyakorlása révén közvetlenül meglátjuk Őt.

Ahogy az anyagi világban sikert érünk el, ha egy cselekvést állandóan gyakorlunk, úgy érjük el a spirituális világban is a célok célját, Isten megvalósítását: a jóga gyakorlása által.

A jóga se nem filozófia, se nem vallás. A jóga magában foglalja mind a filozófiát, mind a vallást, és ugyanakkor fölülmúlja azokat. A vallás és a filozófia elvezetheti az embert Isten palotájáig; a jóga Isten trónjához viszi a törekvőt.

A jóga Isten nyelve. Ha beszélni akarunk Istennel, meg kell tanulnunk ezt a nyelvet. Mi a jóga? A jóga az, ami felfedi Isten titkát. Ha tudni akarjuk Isten titkát, el kell indulnunk a jóga útján. Mi a jóga? A jóga Isten lélegzete. Ha Isten szemén keresztül akarunk látni, és az Ő szívén keresztül akarunk érezni, ha Isten álmában akarunk élni, és ismerni akarjuk Isten valóságát, ha birtokolni akarjuk Isten lélegzetét, és végül, ha magává Istenné akarunk válni, akkor a jóga hív minket.

El kell fogadnunk az életet, és be kell teljesítenünk az Istenit magunkban, itt a földön. Ezt csak úgy hajthatjuk végre, ha túlszárnyaljuk emberi korlátainkat.

A jóga elmondja nekünk, mennyi utat tettünk meg az Isten-megvalósítás felé. Isten kozmikus drámájában rendelt szerepünkről is beszél. A jóga utolsó szava az, hogy minden emberi lélek Isten isteni képviselője a földön.

Sri Chinmoy jógaMi a jóga? A jóga önmagunk legyőzése.

Önmagunk legyőzése Isten-megvalósítás. Aki a jógát gyakorolja, két dolgot tesz egyszerre: leegyszerűsíti egész életét, és szabad bejárást nyer az Istenihez.

A jóga területén sohasem színlelhetünk. Törekvésünknek őszintének kell lennie. Egész életünknek igaznak kell lennie. Semmi sem lehetetlen egy lelkes törekvő számára. Egy magasabb Erő irányítja lépteit. Isten rendíthetetlen Akarata az ő legbiztosabb oltalma. Nem számít, mennyi ideig tart, vagy hányszor hibázik, minden joga megvan, hogy visszatérjen saját spirituális otthonába. Törekvése egy feltörő láng. Ennek a lángnak nincs füstje, és tüzelőanyag sem kell hozzá. A törekvés a belső életének a lélegzete, ami az Arany Túlvilág partjaihoz vezeti őt. A kereső a törekvésének szárnyain repül a Transzcendentális birodalmába.

Isten végtelen és mindenütt jelenvaló. Az igazi törekvő számára ez több puszta hitnél. Ez az egyedüli valóság.

Most összpontosítsuk figyelmünket a spirituális életre. Helytelen az a vélekedés, hogy a spirituális élet a szigorúság élete, és hogy az egy töviságy. Nem, soha! A Gyönyörből jöttünk. Életünk spontán örömével a Gyönyörbe térünk vissza. Ez nehéznek tűnik, mert az egónkkal törődünk. Természetellenesnek tűnik, mivel saját kétségeinket dédelgetjük.

Isten megvalósítása az életünk célja. Ez legnemesebb örökségünk is. Isten egyidejűleg Atyánk és Anyánk. Atyánkként szemlélődik; Anyánkként teremt. Akár egy gyermek, soha nem hagyunk fel Anyánk utáni követelésünkkel, hogy elnyerhessük Anyánk Szeretetét és Kegyelmét. Mennyi ideig tudja egy anya figyelmen kívül hagyni gyermeke sírását? Ne feledjük: ha van valaki a Földön, akire minden emberi lénynek abszolút joga van, akkor ez az Isteni Anya-aspektusa. Ő a függőségünk egyedüli erőssége; Ő a függetlenségünk egyedüli erőssége. Szíve, ami a végtelenség otthona, örökké nyitva áll minden ember előtt.

A jóga az Igazsággal való egyesülésünk.

Ennek az egyesülésnek három lépcsőfoka van. Az első fokon az embernek éreznie kell, hogy Istennek akkora szüksége van rá, mint amekkora szüksége neki van Istenre. A második szinten az embernek éreznie kell, hogy Isten egy másodpercet sem létezik nélküle. A harmadik és végső szinten az embernek fel kell ismernie, hogy ő és Isten nemcsak hogy örökké egyek, hanem egyenlőek is, mindent áthatóak és mindent beteljesítőek.

Sri Chinmoy

vissza

 

További idézetek a jógáról

Mi a jóga
Sri Chinmoy jógaútja
India mestereinek jóga-filozófiája
A három fő jógaút
Bhakti-jóga
Dzsnyána-jóga
Karma-jóga
Sri Aurobindo Integrált Jógája
Az önátadás jógája
A jóga egység
Jóga és Isten-megvalósítás
A jóga gyakorlása a mindennapi tevékenységekben
A hatha-jóga felkészülés a szellemi jógára
Hatha-jóga és rádzsa-jóga
Ki alkalmas a jógára?
Bárki gyakorolhatja a jógát?
A jóga segít mindennapi életünkben
A jóga 8 jelentős lépése
Jógivá válni
Jóga és vallás
A jóga Isten nyelve
Jóga és csodatevés
Kundalini-jóga: Az Anya-erő
Kundalini-erők felébresztése hatha-jógával
A jóga hangja és a csend hangja

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

 

sorsnavishop banner