Bhakti-jóga

Bhakti-jóga – a szeretet útjaSri Chinmoy jóga - Bhakti jóga

Kérdés: Beszélnél nekünk a bhakti-jógáról?

Sri Chinmoy: Kérj meg valakit, hogy beszéljen Istenről, és vég nélkül fog beszélni. Kérj meg egy bhaktát, hogy beszéljen Istenről, és csak két dolgot fog mondani: Isten csupa Szeretet, Isten csupa Édesség. A bhakta még tovább is megy egy lépéssel. Azt mondja: ,,Megpróbálhatok kenyér nélkül élni, de soha nem élhetek Uram kegyelme nélkül.’’

A bhakta imája nagyon egyszerű: ,,Ó Uram, Istenem, lépj be életembe védelem-szemeddel és könyörület-szíveddel.’’ Ez az ima a leggyorsabb módja, hogy kopogtassunk Isten ajtaján, és ez a legkönnyebb módja, hogy megpillantsuk, hogyan nyit ajtót Isten.

A karma-jógi és a dzsnyána-jógi szenvedhet egy-egy pillanatig Isten létezésének kétségbe vonása miatt, azonban a bhakta nem ismeri a szenvedésnek ezt a formáját. Számára Isten léte egy alapigazság. Sőt ennél is több: Isten létezése szívének spontán érzése. De sajnos neki is át kell esnie egyfajta szenvedésen. Szenvedése a Szeretettjétől való elválasztottságából ered. Szíve odaadásának könnyeivel sír, hogy újra helyreállítsa legédesebb egységét Istennel.

A gondolkodó értelem nem bűvöli el a bhakti-jóga követőjét. Az élet rideg tényei képtelenek elvonni a figyelmét, nem is szólva arról, hogy teljesen elnyeljék. A bhakta állandóan egy Isten-mámoros birodalomban akar élni.

A bhakta érzi, hogy amikor ő Isten felé lép, akkor Isten rohan felé. Úgy érzi, ha egyetlen másodpercig Istenre gondol, Isten egy órát sír utána. Úgy érzi, hogy mikor csöppnyi szeretetével Istenhez megy, hogy Isten szűnni nem akaró szomjúságát csillapítsa, akkor Isten mennyei szeretetének tengerével árasztja el őt.

A bhakta és Isten közötti kapcsolatot csak érezni lehet, leírni képtelenség. Szegény Isten azt hiszi, hogy a földön soha senki nem képes Őt elfogni, mert Ő felbecsülhetetlen és megfizethetetlen. Sajnos elfelejtette, hogy bhaktáját már odaadással ajándékozta meg. Legnagyobb meglepetésére és legmélyebb örömére, hívének önátadó rajongása képes rabul ejteni Őt.

Vannak, akik kigúnyolják a bhaktákat. Azt mondják, hogy egy bhakta Istene nem más, mint egy személyes Isten, egy formával rendelkező végtelen Isten, egy felmagasztalt emberi lény. Nekik azt mondom: – Miért is ne érezhetne így a bhakta? – A bhakta őszintén úgy érzi, hogy ő egy kis csepp, és Isten a határtalan Óceán. Azt érzi, hogy a teste Istennek – a határtalan Egynek – csak egy végtelenül parányi része. Egy bhakta Istent a saját képére és hasonlatosságára képzeli el, és így is imádkozik hozzá. És teljesen jogosan tesz így. Csak hatolj be egy macska tudatába, és meglátod, hogy a mindenható Lényről alkotott elképzelése egy macska formáját ölti magára – csak gigantikus méretben. Hatolj csak be egy virág tudatába, és látni fogod, hogy a virág elképzelése egy önmagánál végtelenül szebb valamiről, egy virág képét fogja felvenni.

A bhakta ugyanezt teszi. Tudja, hogy emberi lény, és érzi, hogy az Istenének is embernek kell lennie, a szó legtágabb értelmében. Úgy érzi, az egyetlen különbség az, hogy ő egy korlátolt emberi lény, Isten pedig egy korlátlan emberi Lény.

Isten az ő rajongó hívének egyszerre gyönyörteli és könyörületes. Szívének öröme érezteti vele, hogy Isten gyönyörteljes, és szívének kínjai éreztetik vele, hogy Isten könyörületes.

A madár dalol. Az ember dalol. Isten is dalol. Saját legédesebb dalait énekli a Végtelenségről, az Örökkévalóságról és a Halhatatlanságról a bhaktája szívén keresztül.

Sri Chinmoy

 

 

További idézetek a jógáról

Mi a jóga
Sri Chinmoy jógaútja
India mestereinek jóga-filozófiája
A három fő jógaút
Bhakti-jóga
Dzsnyána-jóga
Karma-jóga
Sri Aurobindo Integrált Jógája
Az önátadás jógája
A jóga egység
Jóga és Isten-megvalósítás
A jóga gyakorlása a mindennapi tevékenységekben
A hatha-jóga felkészülés a szellemi jógára
Hatha-jóga és rádzsa-jóga
Ki alkalmas a jógára?
Bárki gyakorolhatja a jógát?
A jóga segít mindennapi életünkben
A jóga 8 jelentős lépése
Jógivá válni
Jóga és vallás
A jóga Isten nyelve
Jóga és csodatevés
Kundalini-jóga: Az Anya-erő
Kundalini-erők felébresztése hatha-jógával
A jóga hangja és a csend hangja

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja