Sri Krisna

Imádjuk Krisna Urat.krisna
Imádjuk az Ő Lótusz-Lábát.
Imádjuk a sötét bőrű
Páratlan szépséget.
Gokula végtelen Gyönyörét.

Sri Krisna azért jött a világba, hogy megalapítsa az isteni élet törvényét: az igazságosságnak kell uralkodnia mindenekfelett. A gonoszság utat kell engedjen az igazságosságnak és a fényes életnek. Ez az ígéret azonban még nem teljesült be. Még mindig élnek gonosz emberek. A földön a gonoszság még mindig nagyon elterjedt és mindenekfelett uralkodik. De ő nem adta fel az ígéretét. Bennem és általam, benned és általad, és minden emberben és által próbálja legyőzni az emberiség gonoszságát és helyébe az isteni élet törvényt helyezni, ami a mindenütt jelenlévő igazság-fény.

Sri Krisna teljes Avatár, akiben és aki által a Legfelsőbb teljesen megnyilvánul, fenntartás nélkül, és átfogóan. … „Ahogyan az emberek közelítenek énhozzám, aszerint fogadom el őket.” Ennél nagyobb vigasz nem létezhet az emberiség vérző szíve számára. Ha Krisnát hittel fogadjuk el, Ő megvilágosítja kétkedő elménket. Ha Krisnát szeretettel fogadjuk el, Ő megtisztítja kínzó életerőnket. Ha Krisnát odaadással fogadjuk el, Ő átalakítja életünk tudatlanság-éjszakáját az Ő örök életének tudás-napjává.

Sri Krisna azt tanította nekünk, hogy Isten az örök Barátunk. Ha mélyen magunkba merülünk, felismerjük ezt a barátot. Könnyedén játszhatunk vele szívünk kertjében.

Négyezer évvel ezelőtt Sri Krisna felajánlotta legmagasabb rendű üzenetét az emberiségnek, az egész világnak: „Amikor a darma, a belső élet törvénye hanyatlik, és az igazságtalanság győzedelmeskedik, Ő, a végtelen Tudat emberi formában születik meg, hogy átalakítsa a bennünk lévő gonosz hajlamokat, és beteljesítse a bennünk lévő isteni Valóságot.”

„A lélek ősidőtől létező, állandó, örökkévaló, megváltoztathatatlan, és mindenütt jelenvaló. Fegyver el nem pusztíthatja. Tűz meg nem égetheti. Víz el nem áztathatja. A szél ki nem száríthatja.” Az a lélek leírása, amelyet az Úr, Krisna adott nekünk.

Kezdetben Sri Krisna mindig a részvét aspektusát mutatta. A kuruksetrai csata előtt csak részvétet, részvétet, részvétet sugárzott. Az Ő esetében, ő adott egy határidőt az istentelen erőknek. Így szólt: „Változtassátok meg a természeteteket. Változtassátok meg a természeteteket.” De amikor nem változtatták meg a természetüket, amikor a részvét-magassága nem működött, akkor az igazságosság-fényét használta. Először részvéttel próbálkozott. Azután, amikor a részvét nem működött, talált más módot. Az igazságossághoz kellett folyamodnia. Ez volt Sri Krisna filozófiája.

Sri Krisna filozófiája:
Adj fel minden vallást.
Lelj menedékre énbennem.
Felszabadítalak téged.
Légy azután csak egy eszköz.
Megvan a jogod a munkához
De nincs annak gyümölcseihez.

Tanulmányozd a Bhagavad Gítát.
Meg fogod tudni kapni
Sri Krisna Áldásait.

Éld a Bhagavad Gítát.
Sri Krisnát a magadénak fogod tudni mondani,
Teljesen a magadénak,
Az egész világ széltében hosszában.

Nyilvánítsd ki a Bhagavad Gíta
Üzenet-fényét.
Sri Krisna Mindent
Neked ad,
Az Ő Végtelenségének MINDENÉT.

Isten büszke az Ő Isteniségére Sri Krisnában.
Az ember büszke az ő emberi mivoltára
Sri Krisnában.
Sri Krisna a szeretett Kormányos,
Aki fáradhatatlanul vezeti Tudat Hajóját
India páratlan történelme
És egyedülálló spiritualitása között.

A Gíta Sri Krisna szíve, az Ő Beteljesedett Látomása.
A Gíta az emberiség lélegzete, az Örökkévalóság
Felé tartó utazása.

Sri Krisna Fuvolája forgásba hozza az Egyetemes Tudatot.
Sri Krisna Gítája megigézi a Transzcendentális Tudatot.
Sri Krisna a Fuvoláján játszik. Mi halljuk.
Még valami mást is teszünk. Elcseréljük
Testünk porát az Ő Lelkének Bőségével.

Sri Krisna az üdvösség parttalan óceánja.
De amint őszintén felajánlom neki önmagam,
Nekem adja az Ő saját Hajóját, és elvisz engem
A határtalan Partra, az Arany Mindenséghez.

Sri Chinmoy

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja