Sri Chinmoy – Csend-Dal

Az alábbi egy  rövid összeállítás Sri Chinmoy 1973 és 1979 között írott verseiből. A teljes irodalomjegyzéket a lap alján találod.

 

1. Az én kedvemért

Szeresd bolond gyermekeimet,
Az én kedvemért,
Ők az enyémek.

Bocsáss meg haragos gyermekeimnek,
Az én kedvemért,
Ők az enyémek.

Etesd éhes gyermekeimet,
Az én kedvemért,
Ők az enyémek.

 2. Gyökértelen fa

Élet nélkül a szeretet
Gyökértelen fa.

Szeretet nélkül az élet
Gyümölcstelen fa.

Tisztaság nélkül a szépség
Gyökértelen fa.

Szépség nélkül a tisztaság
Gyümölcstelen fa.

3. A szívem elég

Nincs szükségem
Nyájas beszédre.
A szívem elég.

Nincs szükségem
Briliáns elmére.
A szívem elég.

Nincs szükségem
Két erős kézre.
A szívem elég.

Nincs szükségem
Két látó szemre.
A szívem elég.

4. Borúlátó, derűlátó, tisztánlátó

Borúlátó az,
Aki behunyja szemét
A felkelő nap előtt.

Derűlátó az,
Aki fölnéz és
Átlát a felhők rengetegén.

Tisztánlátó az
Aki szembenéz a felhőkkel
És imádja a napot.

5. Ezért

Szíved mély,
Ezért
Látod a láthatatlant.

Elméd tiszta,
Ezért
Hiszed a hihetetlent.

Életed fogékony,
Ezért
Megvalósítod a lehetetlent.

6. Az egyetlen megoldás

Ó Isten-kereső,
A Himalája barlangjában élni
Nem megoldás.

Ó Isten-szerető,
A világról lemondva élni
Nem megoldás.

Ó Isten-beteljesítő,
Önzetlenül önátadóan élni
Az egyetlen megoldás.

7. Nincs különbség

Saját tapasztalatomból
Mondom:
Nincs különbség
A birtoklás-tenger
És a
Csalódottság-égbolt
Között.

Saját tapasztalatomból
Mondom:
Nincs különbség
Az önátadás-élet
És az
Isten-egység
Között.

8. Az ember elfelejti

Az ember elfelejti,
Hogy életerejét vágyak irányítják.

Az ember elfelejti,
Hogy elméje szüntelenül kóborol.

Az ember elfelejti,
Hogy földi napjai rövidek.

Az ember elfelejti,
Hogy valódi szükséglete nagyon kevés.

Az ember elfelejti,
Hogy egyedül Istent mondhatja magáénak,
Teljesen a sajátjának.

9. Isten-ember

Nem az, amit kapsz,
Hanem amit adsz
Tesz téged Isten-emberré.

Nem az, amit elképzelsz,
Hanem amit elérsz
Tesz téged Isten-emberré.

Nem a próbálkozásaid száma,
Hanem a sírásod lélektelisége
Tesz téged Isten-emberré.

10. Ő az én mindenem

Közel van hozzám,
Bár
Nem látom Őt.

Kedves nekem,
Bár
Nem érzem Őt.

Tökéletes,
Bár
Nem vizsgálom Őt.

Ő az én mindenem,
Bár
Egyáltalán nem ismerem Őt.

11. Elég! Elég!

Elég! Elég!
Ne éheztesd testedet!
Tested Isten megszentelt temploma.

Elég! Elég!
Ne éheztesd szívedet!
Szíved Isten titkos oltára.

Elég! Elég!
Ne éheztesd lelkedet!
Lelked Isten álmokat beteljesítő Istensége.

12. Azt mondod, azt mondom

Azt mondod,
Védelemre van szükséged.
Azt mondom,
Istennek vannak Kezei.

Azt mondod,
Tökéletességre van szükséged.
Azt mondom,
Istennek van Szíve.

Azt mondod,
Szükséged van Istenre.
Azt mondom,
Isten a tiéd,
Egyedül a tiéd.

13. Elméd

Elméd
Mélyen kételkedő volt.

Elméd most
Nyíltan bíráló.

Elméd
Lélekteljesen elfogadó,
Fenntartás nélkül szerető,
És feltétel nélkül szolgáló lesz.
Csak várj, meglátod majd.

14. Képesség

Az istentagadás szabadsága:
Ezt a képességet Istentől kaptam.

A föld kínzásának szabadsága:
Ezt a képességet a föld adta nekem.

A Menny kigúnyolásának szabadsága:
Ezt a képességet a Mennytől kaptam.

Az önpusztítás szabadsága:
Ezt a képességet én adtam magamnak.

15. Kerestem és kerestem

Kerestem és kerestem
A lelkem.
Végül Krishna Fuvolájában
Leltem rá a lelkemre.

Kerestem és kerestem
A szívem.
Végül a Krisztus Keresztjében
Leltem rá a szívemre.

Kerestem és kerestem
Az elmém.
Végül a Buddha Meditációjában
Találtam meg az elmém.

Kerestem és kerestem
Az életerőm.
Végül Vivekánanda Életében
Találtam meg az életerőm.

Keretem és kerestem
A testem
Végül a Supreme Ölében
Találtam meg a testem.

16. Vagyok, ahol vagyok

Fentről jöttem,
Ha hiszed, ha nem.
Isten kedvéért vagyok a földön.

Lentről jöttem,
Ha hiszed, ha nem.
Az ember kedvéért vagyok a Mennyben.

Nem szeretem jobban
Sem a legmagasabb Magasságot,
Sem a legmélyebb mélységet.
Isten kedvéért,
Az ember kedvéért,
Vagyok, ahol vagyok.

17. Élet

Az állati életben
A verseny nélkülözhetetlen.
Itt a létért folytatott küzdelem maga is
Állandó harc.

Az emberi életben
Az együttműködés nélkülözhetetlen.
Itt a közösségi béke és biztonság
Haladást és gazdagságot szül.

Az isteni életben
Az ön-felajánlás nélkülözhetetlen.
Itt az egyetemes egység és a szeretet-kinyilatkoztatás
Az Isten-kinyilvánítás.

18. Semmi köze hozzá

A bizonytalanság csak a nőké;
A férfiaknak semmi köze hozzá.

A tisztátalanság csak a férfiaké;
A nőknek semmi köze hozzá.

A szeretet csak Istené;
Az emberi lényeknek semmi köze hozzá.

A hálátlanság csak az emberi lényeké;
Istennek semmi köze hozzá.

19. Mi kéne több?

Szereted a szívem.
Mi kéne több?

Táplálod a lelkem.
Mi kéne több?

Átalakítod a testem.
Mi kéne több?

Eltörlöd a halálom.
Mi kéne több?

20. Vizsgáztatóim

Őszinte szívem
Vizsgáztatta korábbi éveimet.

Világos elmém
Vizsgáztatja jelen éveimet.

Önfelajánló életem
Fogja földhözkötött éveim vizsgáztatni.

Megvalósítás célom
Fogja Mennyeien-szabad éveim vizsgáztatni.

21. Sehol nem található

A béke remetelakja
Könnyen megtalálható.

A fény otthona
Könnyen megtalálható.

A csend fészke
Könnyen megtalálható.

De
A tökéletesség szobája
Sehol nem található.

22. Az Isten-megvalósítás megköveteli

Önsanyargató koncentráció nem szükséges
Az Isten-megvalósításhoz.

Bőséges meditáció nem szükséges
Az Isten-megvalósításhoz.

Az Isten-megvalósítás megköveteli
A kicsi ’én’
Tudatos önátadását.
És a földhözkötött élet
Kiterjedés-tökéletességét.

23. A Mestered

Mestered többet lát,
Mint amennyit bevall belőle.

Mestered jobban szeret,
Mint amennyit láthatóvá tesz belőle.

Mestered többet sír
Mint amennyit észreveszel belőle.

Mestered többet ad,
Mint amennyire szükséged van.

24. Földhöz-kötött igazság és mennyeien-szabad igazság

Akarod tudni, mi a különbség
A földhöz-kötött igazság
És a mennyeien-szabad igazság
Között?

A földhöz-kötött igazság
Ma nekem kedvez,
Holnap neked.
A mennyeien-szabad igazság
Teljesen kiegyensúlyozott,
Teljesen pártatlan
És mindig igazságos.

25. Föld-ajtó és Menny-kapu

Meztelen kopogunk
A föld-ajtón.

Névtelen kopogunk
A Menny-kapun.

A föld-ajtó
Páratlan kincsét adja nekünk:
Egy szakadatlan sírást.

A Menny-kapu
Szakadatlan kincsét adja nekünk:
A Túlvilág álmát.

26. Az élet hibáinak felismerése

Az élet hibáinak
Felismerése
Fájdalmas,
De elkerülhetetlen.

Ma felismered
Ostobaságaidat;
Holnap felfedezed,
Hogy a tökéletesség az,
Amit akartál,
És a tökéletesség az,
Amivel kétségtelenül rendelkezel.

27. Mi vagyok ma?

Nem kell nagyon messzire mennem,
Hogy meglássam a pokol torkát.
Tegnap nem más, mint éppen az voltam.

Nem kell nagyon messzire mennem,
Hogy megérezzem a Menny szívét.
Holnap nem más, mint éppen az leszek.

És mi vagyok ma?
Csalódottság-pusztító
És
Remény-építő.

28. Van még idő

Van még idő.
Arra rendeltettél, hogy meglásd Istent.
Ne higgy földi szemeidnek!

Van még idő.
Arra rendeltettél, hogy megvalósítsd Istent.
Ne higgy földi barátaidnak!

Van még idő.
Arra rendeltettél, hogy Istenné válj.
Ne higgy földhözkötött énednek,
Mennyeien szabad Isteniségednek
És Halhatatlanságodnak higgy!

29. Ki nem mosolyog soha, ki nem sír soha?

Ki nem mosolyog soha?
Te?
Nem igaz.
Láttalak mosolyogni
Isten Szívében,
Isten Lábainál.

Ki nem sír soha?
Te?
Nem igaz.
Láttalak sírni
A föld-éhség szívében,
A föld mennydörgő rombolás-lábainál.

30. Isten-Szív

A föld-élvezetért
Való sírás
Kis szívre vall.

A világ-csalódás
Megmosolygása
Nagy szívre vall.

Önátadást gyakorolni,
Azután sírni, vagy mosolyogni,
Aszerint, hogy a lélek szükséglete mit követel:
Ez Isten-Szívre vall.

31. Ott és itt

Ott vagyok
És
Itt is vagyok.

Ott vagyok
A Mennyben,
Hogy Isten Látomás-Dalát énekeljem,
Egy könnyű dalt.

Itt vagyok
A földön,
Hogy Isten Játékát játsszam,
Egy nehéz játékot.

32. A föld felszabadít

A Menny-szépség világít,
De nem melegít.
Igazán, a föld-kötelesség az,
Ami melegít.

A Menny-mosoly felébreszt
De nem szabadít fel.
Igazán, a föld-sírás az,
Ami felszabadít.

33. Az élet hozhat

Az élet hozhat kudarcot,
Az élet hozhat csalódottságot,
Az élet hozhat rombolást.
Az élet sok szomorú történetet kínálhat,
De a munka
Csak egy dolgot adhat: tökéletességet,
Tökéletességgel teli életet.

34. Az Igazság hibái

Valóban, az Igazság egyidős Istennel;
De van valami, amit okvetlenül tudnunk kell:
Az Igazság nem olyan elbűvölő mint Isten;
És Istennel ellentétben, az Igazság
Nem fogadja el mosolyogva
Az ember tornyosuló és szűnni nem akaró
Korlátait.

35. Kevéssé, kevésbé, legkevésbé

Kevéssé látjuk
Az Isten-Igazságot.

Még kevésbé érezzük
Az Isten-Szeretetet.

A legkevésbé vagyunk
Isten-Tökéletesség.

36. Három házasság

A gyengék és a tudatlanok
A múlandóval házasodnak.

Az erősek és a bölcsek
Az állandóval házasodnak.

A törekvők és a szeretők
A Mindenhatóval házasodnak.

37. Az eredmények kora

Ez nem a győzelem kora.
Ez az áldozathozatal kora.
Ez a szolgálat kora.
Ez a szeretet elérésének kora,
Az igazság elérésének kora
És a
Tökéletesség elérésének kora,
Itt, ott, mindenütt.

38. Úgy mentem hozzá

Kételyekkel tele mentem oda Hozzá.
Mosolygott és így szólt:
„Maradj velem három percig.”

Bizonytalanul mentem oda Hozzá.
Megsimogatta két szemöldököm
Közt alvó szemem és így szólt:
„Maradj velem három napig.”

Egy diák mohó tudásvágyával mentem oda Hozzá.
Megáldotta odaadó fejem és így szólt:
„Maradj velem harminc évig.”

Egy gyermek szívével mentem oda Hozzá.
Magához ölelte önátadó életem és így szólt:
„Maradj velem mindörökre.”

39. Senki nem jött, mindenki eljött

Fény eladó!
Senki nem jött,
Mert a fény
Túl erőteljes.

Igazság eladó!
Senki nem jött,
Mert az igazság
Túl fájó.

Tudatlanság eladó!
Mindenki eljött,
Mert a tudatlanság
Megtanítja őket énekelni.

Rabság eladó!
Mindenki eljött,
Mert a rabság
Megtanítja őket táncolni.

40. Két apostol

Az ateizmus két apostola:
Kétség és bizonytalanság.
Az ostoba kétség úgy érzi,
Hogy dacolni lehet az isteni fénnyel.
Az ostoba bizonytalanság úgy érzi,
Az Isten-erő nem kell,
Hogy részvétteli legyen.

41. Két felismerésem

Beszélsz, és mégsem mondasz semmit,
Amikor az emberit látom benned.
Ez földi felfedezésem.

Nem beszélsz, és mégis mindent elmondasz,
Amikor az Istenit látom benned.
Ez Mennyei felfedezésem.

42. Jöttem, láttam, győztem

Cézár harsogta:
„Jöttem,
Láttam,
Győztem.”

A Sátán harsogta:
„Jöttem,
győztem,
nem láttam.”

Én harsogtam:
„Nem jöttem,
nem láttam,
nem győztem.”

Isten harsogta:
„Jöttem,
Láttak,
Legyőzettem.”

43. Ami lehetséges

Ami lehetetlen
Az lehetetlen.
Nem maradhatsz mindig
Állati-emberi lény.

Ami lehetséges
Az lehetséges.
Íme,
Egy másik Isten vagy.

44. Tudni akarod

Tudni akarod,
Mi volt isteni.
Elmondom:
Mosolygó gyermekkorod
Tökéletesen isteni volt.

Tudni akarod,
Mi isteni.
Elmondom:
A gondolatok uralmán túlnövő jóságod
Tökéletesen isteni.

Tudni akarod,
Mi lesz isteni.
Elmondom:
Szolgálat-fény szíved
Isteni lesz.

45. Távolság

A remény és a kétségbeesés
Közötti távolság
Nem távolság.

A szeretet és a gyűlölet
Közötti távolság
Nem távolság.

A kétség és a hit
Közötti távolság
Nem távolság.

De az alacsonyabb életed
És magasabb életed
Közötti távolság
Hihetetlenül hosszú,
Meredek és veszélyes.

46. Nyugtasd le, barátom

Nem látok különbséget
Életerőd világa
És
Egy dühödt vihar között.
Nyugtasd le, barátom, nyugtasd le.

Nem látok különbséget
Mentális világod
És
A zavar-tenger között.
Nyugtasd le, barátom, nyugtasd le.

Nem látok különbséget
Földi életed
És
Egy zabáló tigris között.
Nyugtasd le, barátom, nyugtasd le.

47. Ne pusztítsd el magad!

Ne pusztítsd el magad!
Ne öld meg magad!
Urad nemcsak megment,
Hanem megvilágosít és halhatatlanná is tesz majd.

Ne pusztítsd el magad!
Ne öld meg magad!
Urad adta neked az életed.
Tested és lelked az Ő
Saját Csend-Fényéből születtek.

48. Három zászlót szolgálok

Szeretet-mosolyommal
Az emberiség zászlaját szolgálom.

Odaadás-törődésemmel
Az isteniség zászlaját szolgálom.

Önátadás-egységemmel
A Legfelsőbb Zászlaját szolgálom.

- Sri Chinmoy

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja

Források:

A fenti fordítások Sri Chinmoy alábbi munkái alapján készültek:
(vers eredeti címe / kötet)

1. For My Sake (from: Europe-Blossoms)
2. A Tree Without Roots (from: The Wings Of Light)
3. My Heart Is Enough (from: Europe-Blossoms)
4. Pessimist, Optimist, Realist (from: The Wings Of Light)
5. Therefore (from: The Wings Of Light)
6. The Only Answer (from: Europe-Blossoms)
7. No Difference (from: The Golden Boat)
8. Man Forgets (from: The Dance Of Life)
9. A God Man (from: Europe-Blossoms)
10. He Is… (from: The Wings Of Light)
11. Stop! Stop! (from: The Wings Of Light)
12. You Say, I Say (from: The Goal Is Won)
13. Your Mind (from: Giving And Becoming)
14. Capacity (from: The Prayer Of The Sky)
15. I Searched And Searched (from: The Dance Of Life)
16. I Am Where I Am (from: When God-Love Descends)
17. Life (from: The Dance Of Life)
18. Nothing To Do With It (from: The Dance Of Life)
19. What More Do I Need? (from: My Life-Tree)
20. My Examiners (from: The Golden Boat)
21. Nowhere To Be Found (from: The Golden Boat)
22. God-Realisation Demands (from: The Golden Boat)
23. Your Master (from: The Wings Of Light)
24. Earth-Bound Truth And Heaven-Free Truth (from: The Wings Of Light)
25. Earth-Door And Heaven-Gate (from: The Golden Boat)
26. The Realisation Of Life’s Mistakes (from: Transcendence-Perfection)
27. What Am I Today? (from: The Golden Boat)
28. There Is Yet Time (from: When God-Love Descends)
29. Who Never Smiles, Who Never Cries (from: When God-Love Descends)
30. The Sign Of A God Heart (from: Transcendence-Perfection)
31. There And Here (from: Transcendence-Perfection)
32. Earth Liberates (from: Europe-Blossoms)
33. Life Can Bring (from: The Dance Of Life)
34. Truth’s Failings (from: Giving And Becoming)
35. Little, Less, Least (from: Lord, I Need You)
36. Three Marriages (from: The Wings Of Light)
37. The Age Of Achievement (from: Transcendence-Perfection)
38. I Came To Him (from: The Dance Of Life)
39. Nobody Came, All Came (from: The Wings Of Light)
40. Two Apostles (from: The Golden Boat)
41. My Two Realisations (from: The Golden Boat)
42. I Came, I Saw, I Conquered (from: The Dance Of Life)
43. What Is Possible (from: The Prayer Of The Sky)
44. You Want To Know (from: Europe-Blossoms)
45. The Distance Between (from: The Golden Boat)
46. Calm It, My Friend (from: The Golden Boat)
47. Do Not Slay Yourself (from: Transcendence-Perfection)
48. I Serve Three Flags (from: The Golden Boat)