Áldások a keresztény világból

Bár Sri Chinmoy Indiában született és Sri Krisna, Buddha és más spirituális mesterek tanításait itta magába, a legnagyobb szeretettel és csodálattal van a Megváltó Krisztus iránt. Mikor a Bibliát tanulmányozta, észrevette, hogy Krisztus tanítása és az indiai mesterek tanítása ugyanaz. Ez azért van, mert Isten Igazság, Isten Szeretet, az Igazság és a Szeretet pedig egyetemes.

Az évek során Sri Chinmoy szoros barátságot alakított ki a Krisztus számos alázatos és odaadó szolgájával, köztük Teréz anyával, Desmond Tutu érsekkel, Thomas Hartman jezsuita teológussal, és a James Parks Morton főtisztelendő atyával. Sri Chinmoy különösen nagyra értékeli VI. Pál pápánál és II. János Pál pápánál kapott audienciáit.

Sri Chinmoy három audienciája közül az elsőt 1972-ben nyerte VI. János Pál pápánál, melynek során a pápa így szólt hozzá: „Ez a találkozónk alapvető fontosságú volt. A hindu élet és a keresztény élet együtt fog haladni. A te üzeneted és az én üzenetem ugyanaz. Mikor mindketten elhagytuk ezt a világot, te és én találkozni fogunk.”

Sri Chinmoy és VI. Pál Pápa
Sri Chinmoy alázatosan köszönti VI. Pál pápát.

II. János Pál pápánál Sri Chinmoy hat nagy becsben tartott audiencián vehetett részt. 1988-ban a pápa a következőket mondta Sri Chinmoynak: „Isten áldjon téged és minden elmélyült tevékenységedet.”

1995-ben II. János Pál pápa könyörületesen e szavakkal áldotta meg a Sri Chinmoy Egység-Otthon Világbékefutás fáklyáját: „Köszöntöm a Világbékefutás futóit, akik a béke tanúságtételéül a világ utcáin keresztül hordozzák a fáklyát.”

Sri Chinmoy ötödik audienciájára 1988-ban a Pápa 78. születésnapjának estéjén került sor. Sri Chinmoy a legnagyobb tisztelettel átadta II. János Pál Pápának az U Thant Békedíjat. A Szentatya mélységesen meghatódott.

Mikor a Pápa 2003-ban Pozsonyba látogatott, Sri Chinmoy átadta neki az „Egység-Szívvel Emeld Fel a Világot” díj medálját, valamint egy verseket, dalokat és gondolatokat tartalmazó könyvet, amit neki ajánlott, és melynek címe: Pope John Paul II: God’s Heart-Prize Winner (II. János Pál pápa: Isten Szív-Díj Nyertese). Egyik versében Sri Chinmoy így ír:

 

Revered Holy Father
To follow your shadow
Is to approach the Beauty,
Peace and Bliss
At Heaven’s Gateway
Nagyra becsült Szentatya
Árnyékodat követni
Annyi, mint közeledni
A Mennyek Kapujának
Szépségéhez, Békéjéhez és Üdvéhez.

Sri Chinmoy és II. János Pál Pápa

II. János Pál pápa szeretettel átöleli Sri Chinmoyt.

2005 áprilisában II. János Pál pápa visszatért Mennybéli Otthonába. Egy egyedi megemlékezési szertartás során Sri Chinmoy így idézte fel a pápa hatalmas könyörületét és kedvességét: „Mivel tökéletesen tudta, hogy hindu családból származom, a Szentatya éreztette velem, hogy az ő szíve olyan nagy, hogy a világ minden vallása elfér benne.”

 

Teréz anya szeretete és gyengédsége

Sri Chinmoy Teréz anyát mindig az ő Könyörületes Anyjaként és Szerető Nővéreként jellemzi. Teréz anya életének utolsó évtizedében nagyon közel kerültek egymáshoz. Sri Chinmoy több alkalommal is találkozott vele Rómában és New Yorkban. Gyakran beszéltek egymással telefonon is. Sri Chinmoy és Teréz anya születésnapja egy napra – augusztus 27-re esik. Ez az isteni egybeesés mindkettőjüknek hatalmas örömet jelentett.

1994-ben, mikor Sri Chinmoy meglátogatta Teréz anyát a Szeretet Misszionáriusai vatikáni rendházában, Teréz anya szeretettel megragadta Sri Chinmoy kezét, épp úgy, ahogy egy igazi anya is tette volna. Így beszélt Sri Chinmoyhoz: „Annyira örülök mindannak a jó cselekedetnek, amit oly sok országban a békéért és az emberekért teszel. Dolgozzunk továbbra is együtt, és osztozzunk mindenben Isten dicsőségére és az emberek javára.”

Sri Chinmoy Teréz Anyával
Teréz Anya vidáman tartja a Békefáklyát Rómában.

Sri Chinmoy erre így válaszolt: „A Könyörület Anyja vagy. A Szeretet Nővére vagy. Meghódítottad a szívét minden szegény és rászoruló embernek, akit szolgáltál. És nem csak őket hódítottad meg, hanem Indiát is. Nem csak Indiát, de az egész világot.”

1997-ben Teréz Anya születésnapjára, ajándékként Sri Chinmoy írt egy verseskötetet, melynek címe: Mother Teresa: Humanity’s Flower-Heart; Divinity’s Fragrance-Soul (Teréz anya: az emberiség virág-szíve, az isteniség illat-lelke). Teréz anyát mélyen meghatotta ez a különleges ajándék. Sri Chinmoy az egyik versben így ír:

 

My sisters and brothers of the world,
Are we so blind that we cannot see
God’s own Autograph
On Mother Teresa’s forehead?

„Világtestvéreim,
Tényleg oly vakok lennénk,
Hogy nem látjuk Isten saját aláírását
Teréz anya homlokán?”

 

1997. augusztus 27-én Teréz anya 87. születésnapját ünnepelte, míg Sri Chinmoy a 66.-at. Sri Chinmoy felhívta Teréz anyát Kalkuttában.

– Ó, tudod, hogy ma van a születésnapom! – lelkendezett örömében Teréz anya.

– Anya, ki nem tudja, hogy ma van a születésnapod? – felelt Sri Chinmoy. – Amikor a nap süt, az egész világ tudja, hogy süt a nap. Imádkozom a Megváltó Krisztushoz, hogy nagyon-nagyon különleges Áldását adja neked a születésnapodon. Azért jöttél a világra, hogy valami igazán nagy dolgot cselekedj, és az emberiségnek nyújtott fáradhatatlan szolgálatoddal azt is teszed.

Érzelmektől túláradó hangon Teréz anya így válaszolt: – Minden, amit a világért teszel, Isten dicsőségét és az emberek javát szolgálja. Imádkozz értem, ahogy én is imádkozom érted és a világbékéért végzett összes programodért. Szeretetteli tevékenységeid imádságos cselekedetek, és imádságos cselekedeteid Isten tettei.

Mindössze egy héttel később Teréz Anya távozott a földi élet zűrzavarából. Sri Chinmoy Varsóban kapta a hírt. Azonnal megkomponálta az alábbi dicshimnuszt, amit tanítványai szeretettel énekeltek világszerte a templomoknál és a megemlékezési szertartásokon.

 

Mother Teresa:
Calcutta’s Soaring Bird,
India’s Sailing Moon,
The World’s Weeping Sky,
Earth’s Tearing Loss,
Heaven’s Dancing Gain,
The Christ’s Blossoming Promise,
The Mother Mary’s Harvesting Pride

„Teréz anya:
Kalkutta szárnyaló madara,
India eget szántó Holdja,
Világ zokogó ege,
Föld szívszaggató vesztesége,
Menny táncoló gyarapodása,
A Krisztus virágzó ígérete,
A Szűzanya termő büszkesége.”

Sri Chinmoy és Teréz Anya

 

Sri Chinmoy és Teréz Anya

 

Sri Chinmoy és Teréz Anya

Teréz Anya nagy részvéttel és örömmel üdvözli Sri Chinmoyt, kezét áldástelien Sri Chinmoy fejére helyezve. (1997. június 3. – New York)

janos_pal_papa_sri_chinmoy

II. János Pál pápa megáldja a Világharmónia Futás fáklyáját. (1995. május 31. – Szent Péter tér)
janos_pal_papa_sri_chinmoy

Sri Chinmoy átnyújtja II. János Pál pápának a “Megváltás-Király” című dalt, melyet a pápa tiszteletére komponált. (1987. október 14. – Vatikán)

sri_chinmoy_vatikan_templom

Sri Chinmoy alázatosan főt hajt a Megváltó Krisztus előtt a Vatikán templomában (Santa Maria di Camposanto)

 

Sri Chinmoy élete
Chittagongi gyermekévek
Ifjúkor a Sri Aurobindo ásramban
Sri Chinmoy tapasztalata 14 évesen
Amerikába érkezés
Az alkotókészség forrása
Sri Chinmoy jeles sportteljesítményei
Sri Chinmoy Központok
Odaadó szolgálat az Egyesült Nemzetek Szervezetének
Áldások a keresztény világból
A vallások parlamentje
Két páratlan világelnök
A világ nagyságaihoz fűződő barátságok
India Anya iránti szeretete
Egység-Szív Könnyek és Mosolyok
Sri Chinmoy Egység-Otthon Békefutás
Díjak és kitüntetések

 

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja