Vészabónoémi festőművésznő megnyitó beszéde egy kiállításon

Sri Chinmoy eredeti Jharna Kala festményei kerülnek kiállításra a budapesti MÚOSZ Székházban 2011. február 9. és február 28. között.

A kiállításon Vészabónoémi festőművésznő mondott megnyitó beszédet

“Hol a boldogság mostanában?

Vajon hányszor hangzott el ez a kérdés az évezredek alatt?
És sokukban fölmerült-e, hogy hol lakik a boldogság? És megtalálhatom valahol?
Igen. Csak önmagamban kell keresnem, nem kívül a világban. Hiszen, ha látom a tejutat, az azért van, mert az én lelkemben is létezik. Vissza kéne már térnünk a forráshoz, a víz tiszta ízéhez. Azt mondom, vissza. Mert onnan jövünk, ott kell lelkünknek megedződni, és oda érkezünk az út végén.
De úticélunk, itt a föld nevű bolygón maga az élet. Keresni a ránk szabott ösvényt és végigmenni rajta. Lehetőleg egyenes derékkal, tisztességgel.

jk_sri_chinmoy_07.jpg

Mindenkiben ott lakik a boldogság. S akinek van szeme a látásra, tudja és érzi. Tudom, nem könnyű feladat, hiszen a rohanó világ tele van tragédiákkal, kétséggel, szenvedéssel és félelemmel. Katasztrófák szegélyezik utunkat, de belső kertjeinkben béke van és szeretet. Persze oda el kell jutni, meg kell érni erre a nemes felfedezésre. Az élet olyan, mint a tenger felszíne: viharos, nyugtalan, de ha mélyére merülünk, ott végtelen csönd és béke honol. A kétség az ember meddő küzdelme a külső világban, a törekvés, a szeretet, az önátadás a kereső ember gyümölcsöző hite saját magában.
‘Képességeinknek nincsenek határai, mert a határtalan isteni bennünk van.’ – hirdette Sri Chinmoy a béke embere. Kék madár ő, aki egész életét a legmagasztosabb célnak szentelte. Békességet, szeretetet, örömöt hozott a világba. Ez volt a feladata: fényt gyújtani az emberi szívekben. Modernkori Prométheusz, aki elhozta az égi tüzet a földre. A béke tüzét, a szeretet tüzét.
Fáklya, aki az ember isteni természetét énekli, festményeivel, dalaival, futásával, hiszen Teremtőnk a maga hasonlatosságára formált mindannyiunkat, de hogy ezt megértsük belső vadonjainkat kell fölfedeznünk és megtisztítanunk, belső folyóinkon kell hajóznunk. A fény felé kell rohannunk.

jk_bp_muosz_10.JPG

Festményei megszólítanak, kacagnak, mesélnek, dúdolnak. Erejük van, de szelíd erő ez, mert nem az ész által inspirált alkotások, hanem a szív vezérelte a mester kezét. Képei  lenyomatok, lélek-pillanatok, álom-ábrázolások, csillagképek. Néha úgy látom, testem szövetei, aztán meg elém fut a világmindenség, máskor meg égi rétek, madárrajok, lángok, tánc… de minden a fény felé lebeg. A Sri Chinmoy által festett kb. 150.000 kép a belső világ végtelen gazdagságát, sokszínű valóságát fejezi ki. Fetészetét “Jharna-Kala” névvel illeti, ami bengáli nyelven Forrásművészetet jelent. Forrást, amely tiszta és spontán lelkesedéssel tör felszínre, mindig erőlködés nélkül. Hiszen egy kereső alkotó mindig olyat fest, ami mélyen, belülről jön, ami által nézőit inspirálhatja, úgy ahogyan ő maga is megihletett. Azt reméli, hogy képei arra ösztönzik majd az embereket, hogy egy pillanatra megálljanak, s valami fényességet találjanak lelkük egén. Igen, emeljük föl szíveinket, tekintetünket az égre. Ahol milliónyi madár repül és végtelen szabadságuk megtanít arra, hogy a mi lényünk is szabadon szárnyalhat életünk horizontján. Hallják a szárnysuhogásukat, éneküket, hívó szavukat?
Keressék a szeretetükkel, hiszen ha az az univerzum kötőanyaga, amely összefűz bennünket, aranyháló, amely nem enged belezuhanni a sötétségbe. Bár meglehetősen szakadozott mostanában.
Sri Chinmoy Híd ég és föld között. Utat mutat nekünk keresőknek, tisztán, egyszerűen, gyermeki ártatlansággal.
Azt mondja: ‘Egy folyó áramlik benned és rajtad keresztül, mely az öröm üzenetét hordozza. A valódi belső örömöd magad teremted. Mélyen a szívedben egy virág van. S e virág neve tisztaság.’
Vigyázzanak rá!
Nézzék káprázó színeit, virág-madarait, égi tündéreit. Micsoda ragyogás rejlik a falakon!
Mindenkinek üzen, hiszen mindannyian megtaláljuk festményein a nekünk szóló imát. Összetartozunk e nagy fényességben, mert minden egy! Ami lent van az a föntihez hasonló.
Visszatükröződik bennem a világ vagy én hordozom magamban?

jk_sri_chinmoy_13.jpg

Hol a boldogság mostanában?
A Mester tudta a választ, és arra törekedett egész életén át, hogy az embereket szolgálja alázattal, lelkesedéssel. Egy álom miatt született Indiában, az értől indult és eljutott a nagy óceánig.

Spirituális közösségben nőtt fel majd 1964-ben egy belső utasításra New York-ba költözött, hogy belső gazdagságát megossza a nyugati harmóniát kereső emberekkel. Példátlan sokoldalúságával inspirálta a világot. Több száz koncertet tartott, előadásai megtöltötték a legnevesebb színház- és kiállítótermeket. Képei szerepeltek például a párizsi Louvre-ban, az ENSZ New York-i székházában, a Carnegie Hallban, a Harward Egyetemen, a bécsi Künstlerhausban.
1970-től nyilvános békemeditációkat tartott az ENSZ székházában, és elindította a Világharmónia Futást, amelyet ma már a föld 140 országában megrendeznek.
II. János Pál pápa, Teréz Anya, Mihail Gorbacsov, Leonard Bernstein és számos nagy vezető elragadtatással nyilatkozott róla, és a huszadik század első globális emberének, a béke nagykövetének nevezték. Államelnökök, politikusok kérték tanácsát, szeretetét – és Ő adott. Mindenkinek. Szárnyaló hitet, örömöket, hogy érdemes, mert Istennek futásunkban kedve telik.
Egy álom miatt született és álommá változtatta követői életét.
Szerette Magyarországot és imádkozott értünk. 2007. október 11-én távozott a földi világból. Letelt a küldetése. Átadta tanítványainak tudását, belső vezetőként velük marad és egyengeti útjukat.

jk_muosz_06.jpg

A szeretete itt maradt örökségül nekünk.
Nyissátok hát ki szívetek ajtaját, mert drága vendégek kopogtatnak: az öröm és a harmónia várnak szent türelemmel, hogy beengedjétek őket belső termeitekbe. De szív-kapuitokat nektek kell sarkig tárnotok !

S végezetül Sri Chinmoy üzenete Mindannyiótoknak: “Boldogok akartok lenni? Szeressetek fáradhatatlanul.”

Képek a kiállításról

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja