Sri Chinmoy filozófiája saját szavaival

A béke nem pusztán a háború hiánya. A béke az egyetemes egység-szív. A béke a harmónia, a szeretet, az elégedettség és az egység jelenléte. A béke a szeretet áradata a világcsaládban.

A külső háború az a háború, amit ember vív ember ellen, nemzet nemzet ellen. A belső háború az a háború, amit a lélek vív a korlátok, a tudatlanság, a kétség és a halál ellen. A külső háború akkor ér csak véget, ha előbb a belső háború megszűnik. Ugyanebben a szellemben hangzik az UNESCO alapszabályának első sora: “Mivel a háborúk az emberek elméjében kezdődnek, a béke védőerődítményeit is az emberek elméjében kell felépíteni.” Azért harcolunk, mert mélyen bennünk diszharmónia, félelem, szorongás és aggodalom van.

Mindig belülről növekszünk, nem pedig kívülről. A növény a föld alatt szunnyadó magból nő, nem fordítva. Csak imánkon és meditációnkon keresztül növekedhetünk belülről, és érhetünk el tartós békét. Ha magunkban belül békét idézünk meg, és azután felkínáljuk valaki másnak, meglátjuk, hogyan terjed a béke egyik emberről a másikra, és azután fokozatosan az egész világra. A békés csend teremt meg minden pozitív dolgot. Az izgatott hang teremt meg minden romboló dolgot.

A történelem kezdetétől fogva láthatjuk az ember felsőbbségre való vágyát. Minden emberi lény egy centivel magasabb akar lenni, mint a többiek. Minden ember felül akarja múlni a többit. De másokat csak akkor múlhatunk felül, ha eggyé válunk velük. Hasonlóképp egyik nemzet csak akkor múlhatja felül a másikat, ha eggyé válik vele szenvedéseiben, örömeiben és eredményeiben.

Imánkkal és meditációnkkal elhallgattatjuk megosztott és megosztó elménket, és fejlesztjük egyesült és egyesítő szívünket. Kétkedő elménkkel megpróbáljuk birtokolni azt, ami másé. Szerető szívünkkel azonosulunk, és eggyé válunk azzal, amik mások. Ez az erő, mely szeret, világproblémákat oldhat meg. Ez az erő tele van odaadással, de nem az áldozat érzésével, hanem azzal az érzéssel, hogy az egész világot saját testvéreként szolgálja. Mind szeretetteljes csendünkkel, mind odaadó szolgálatunkkal hozzájárulunk az egész világ jobbításához.

A vallásban csakúgy, mint az élet minden más területén az egység-szív érzésének kell uralkodnia. Ha egység-szívünkben élünk, érezni fogjuk az összes vallás lényegét, ami nem más, mint Isten szeretete. Az igazi vallásnak tulajdonsága az egyetemesség. Nem keres hibát más vallásokban. A megbocsátás, a könyörület, a tolerancia, a testvériesség és az egységérzés az igaz vallás ismertetőjele.

Egyénileg és együttesen is pozitívan kell állnunk az élethez. Félrehajíthatjuk, és félre is kell hajítanunk múltunk kudarcait. Csak a jövő fényességére kell figyelnünk.

Az élet egy utazás. Van, amikor lassan haladunk előre, és van, amikor gyorsan, de nem szabad megállnunk. Minden embernek az új világ úttörőjének kell lennie.

Sri Chinmoy

Mindannyian
egy egység-világ-család tagjai vagyunk.
Együtt, testvérekként haladunk végig
Az Örökkévalóság Útján,
A holnap Arany Hajnala felé.

- Sri Chinmoy
Sri Chinmoy Egység-Otthon Békefutás
ENSZ Békemeditációk
Sri Chinmoy Békevirágok
Világvallások Parlamentje
Humanitárius szolgálat
Zene és békekoncertek
Forrásművészet
Irodalom és előadások
Egységszívvel emeld fel a világot
Sport
Eszmecsere a világ vezetőivel
Kitüntetések és elismerések
Ösztönző üzenetek

 

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja