Sri Chinmoy jógaútja

A szeretet, odaadás, önátadás jógájaSri Chinmoy jóga


Kérdés:
Sri Chinmoy, a te személyes tanításod milyen jógautat képvisel? A Bhakti jógát?

Sri Chinmoy: Nagyon érdekeset kérdeztél. Mint tudod, három fő jógaút létezik: Bhakti, Dzsnyána és Karma jóga. Továbbá a Dzsnyána jógának egy ága a Rádzsa jóga, mely a miszticizmussal foglalkozik. Most ha az emberek azt állítják, hogy az utam teljesen Bhakti jóga, akkor az hiba, mert az utam magában foglal minden más utat. Magában foglalja a Karma jógát, az önzetlen szolgálatot. Minden tanítványom végez önzetlen szolgálatot. Magában foglalja a Dzsnyána jógát: miközben tanítványaim tanulmányozzák az írásaimat a Dzsnyána jógát művelik. Mit értünk Dzsnyána jógán? Bölcsességet. Mi értékesebb egy ember számára, mint ismerni a Legfelsőbbet. A legfontosabb, én mondom, a szeretet. Ha valaki ismeri azt a tényt, hogy Isten csupa szeretet, az nem a legfelsőbb tudás? A legfelsőbb tudás az, hogy Isten csupa szeretet. Minél mélyebbre megyünk, annál világosabb lesz. A szeretet által megtudhatjuk a legfelsőbb titkot, ami Isten.

Sri Chinmoy integrált jógaútja magában foglalja és harmonikusan egyesíti a három fő jógautat

Csak mert azt mondjuk, hogy három fok van a lelki létránkon – szeretet, odaadás és önátadás – az emberek azonnal társítják az utunkat a Bhakti jógával. De Indiában ez nem így van. Indiában szerencsére, amikor azt mondjuk, hogy Bhakti jóga, akkor annak jelentése teljes odaadás, odaadás és odaadás. Nem érdekel minket semmilyen mentális megvilágosodás vagy mentális ébredés. A Bhakti jógában az ember csak a legnagyobb intenzitással oda akarja adni magát, és nem sírni a mentális vagy intellektuális fényért.

De ha igazán szeretjük Istent, ha tényleg felajánljuk magunkat Istennek, akkor az elme feltétlenül meg kell világosodjon. Mi nem utasítjuk el az elmét, nem azért jöttünk a világba hogy valamit elutasítsunk. Nem azért jöttünk a világba, hogy valamit a szemétládába dobjunk. De át kell alakítanunk és megvilágosítanunk az elmét. Hogy csináljuk ezt? Fénnyel világosítjuk meg. Ez a szoba teljesen sötét éjjel, de elektromossággal megvilágosítjuk azt. Hasonlóképpen az elme most a sötét szoba, teljesen sötét. Ha előtérbe hozzuk a belső fényünket, és aztán belépünk az elmébe, az elme csupa fénnyé válik, megvilágosodik.

Sri Chinmoy jóga“A mi utunk nem Bhakti jóga. De közelebb van a Bhakti jógához, mint más jógákhoz.”

 

Ha a szeretet, odaadás és önátadás jógaútját megfelelően követjük, akkor az más utakat is magában foglal. De csak mert a szeretetről beszélünk, az emberek azonnal Bhakti útnak tekintik ezt. A mi utunk nem Bhakti jóga. De közelebb van a Bhakti jógához, mint más jógákhoz. Ez az út megvilágosodással rendelkezik, mert azt mondja, hogy amikor megtudjuk, valamilyen módon, hogy ki az, aki nekünk a Legdrágább, a Legédesebb, a Leggyengédebb és Mindent-Beteljesítő, akkor természetesen a miénk lesz a bölcsesség. A bölcsesség az Dzsnyána jóga. Nos hogyan kombináljuk mindezeket az utakat? Törekvéssel és odaadással tesszük. A Karma jóga ott van az önzetlen szolgálatunkban. Törekvésünkkel megpróbáljuk megismerni a legmagasabbat magunkban. Amint elérjük a célt, ami a belső ébredés, megkapjuk a bölcsességet, ami a legmagasabb Dzsnyána jóga. Így ha valaki azt állítja, hogy a mi utunk közelebb van a Bhakti jógához, mint más utakhoz, akkor igaza van. De hiba lenne azt állítani, hogy az teljesen Bhakti jóga.

 

A következő beszédben Sri Chinmoy leírja saját spirituális útját (kattints a linkre): A mi utunk>>

 

Kérdés: El tudná nekünk magyarázni a szeretetről, odaadásról és önátadásról szóló filozófiáját?

Sri Chinmoy: A szeretet a belső kötelék, amely az embert Istennel összekapcsolja. Mindig a szereteten keresztül kell Istenhez közelítenünk. A szeretet az első lépés. A második lépés az odaadás. A harmadik lépés az önátadás. A szeretet, odaadás és önátadás útján ötféle módon lehet Istenhez viszonyulni.

Az első esetben a kereső nyugodt, csendes, lágy, angyali, vidám magatartással közelít Istenhez.

A másodikban a kereső úgy közelít Istenhez, mintha szolgáló lenne, és Isten volna a Gazdája. Itt a kereső Isten Szeretetének örök rabszolgája.

A harmadik fajta megközelítésben a kereső örök Barátjának, örök Társának tekinti Istent. Ekkor a kereső nyíltan, szabadon, akadály nélkül beszél Istennel. Ennek a megközelítésnek a megtestesülését láthatjuk Ardzsuna és Krisna kapcsolatában. Ardzsuna barátjaként tekintett Krisnára, de kapcsolata végül megváltozott, és Ardzsuna Krisna tökéletes, odaadó tanítványa lett.

A negyedik fajta kapcsolatban az ember saját gyermekének tekinti Istent. Itt semmit sem várunk el Istentől, mint ahogy sosem várunk el semmit egy gyermektől vagy egy csecsemőtől. Ha úgy közelítünk Istenhez, mint egy kisbabához, akkor sem tudatosan, sem öntudatlanul nem vágyunk arra, hogy bármit is kapjunk tőle, csak próbálunk a saját módján kedvében járni. Indiában Krisnának sok olyan híve van, aki úgy gondol rá, mint gyermekre, örök gyermekre. Ez Istennek egy igen jelentős megközelítése, de itt Nyugaton meglehetősen ritka.

Az ötödik fajta megközelítés az édesség érzéséről szól. Itt a szerető és a Szeretett eggyé válik. Ebben a kapcsolatban az emberi, törekvő lélek és az Isteni, beteljesítő Lélek egyesülését láthatjuk. Az emberi lélek és a Transzcendentális Önvaló a kereső teljes önátadása által elválaszthatatlanul eggyé válnak. Ha egy törekvő külső és belső létét teljesen, vidáman, fenntartás és feltétel nélkül fel tudja ajánlani a Legfelsőbb Úrnak, azzal a legédesebb elválaszthatatlan egységet hozza létre a Belső Vezetővel.

A spiritualitás útját járva minden kereső használhat az öt szemléletmódból egyet vagy akár többet is. Ez az adott keresőn múlik, és azon, milyen kapcsolatot akar kialakítani Belső Vezetőjével vagy a spirituális tanítójában lakozó Legfelsőbb Úrral.

Jelenleg az isteni szeretet a leggyorsabb út a Legmagasabb megvalósításához. Az elme már eljátszotta szerepét, különösen Nyugaton. A Nyugat számos szellemi óriást adott a világnak, de most a Nyugatnak inkább a szív gazdagságára és több szeretetre van szüksége.

 

Idézetek a jógáról Sri Chinmoy írásaiból

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja