Bhagavad Gíta

Olvasom a Gítát, mert az Isten szeme.
Éneklem a Gítát, mert az Isten élete.
Élem a Gítát, mert az Isten lelke.

Azt mondják, hogy a Gíta egy hindu könyv, egy nagyon jelentős szentírás.
Én azt mondom, hogy az az isteniség fénye az emberiségben.

Azt mondják, hogy a Gítát be kell mutatni.
Én azt mondom, hogy Isten őszintén be akar mutatkozni a Gíta által.

Ardzsuna az emberi lélek felemelkedése.
Krisna az isteni lélek alászállása.
Végül találkoznak.

Az emberi lélek így szól az isteni lélekhez: “Szükségem van rád”.
Az isteni lélek így szól az emberi lélekhez: “Nekem is szükségem van rád. Szükségem van rád a manifesztációmhoz. Neked szükséged van rám a megvalósulásodhoz.”

A Gíta egy puszta üzenet? Nem.
Egy szónoklat? Nem.
Egy fogalmazvány? Nem.
Egyfajta koncentráció?  Nem.
Egyfajta meditáció? Nem.
Hát akkor mi?
A megvalósulás.
A Gíta Isten szíve és az ember lélegzete.

A következő verseket a Bhagavad Gítáról Sri Chinmoy írta 1989. szeptember 15-én.
(A Bhagavad Gítá üzenet-fénye c. könyvben jelentek meg)

1.

India Bhagavad Gítája
A
Végtelenség inspiráció-szépsége.

2.

India Bhagavad Gítája
Az
Örökkévalóság törekvés-tisztasága.

3.

India Bhagavad Gítája
A
Halhatatlanság elégedettség-mélysége.

4.

Ardzsuna,
Az emberiség felszálló
Törekvés-sírása
És
Sri Krisna
Az Isteniség leereszkedő
Könyörület-Mosolya
Eggyé váltak,
Szétválaszthatatlanul és örökkévalóan eggyé.

5.

Ardzsuna
Volt az emberi katona.
Ő volt az emberiség
Lassú és rendületlen fejlődésének
A képviselője.

6.

Sri Krisna
Volt az isteni parancsnok.
Ő volt a gyors és tökéletes Isteniség
Megtestesülése.

7.

Két unokatestvér –
Krisna és Ardzsuna.
Két barát –
Krisna és Ardzsuna.
A Mester és a tanítvány

8.

Unokatestvérként
Mélyen szerették egymást.

9.

Barátként
Jelentős mértékben
Szerették egymást
És szükségük volt egymásra.

Szerették és igényelték egymást

10.

Mint Mester és tanítvány
Meglepően
Szerették, igényelték és betöltötték egymást
Az emberi törekvés világában
És
Az isteni kinyilvánítás világában.

11.

A Bhagavad Gítá zarándoklat
Ardzsuna félelemmel teli testével,
Gyámoltalan életerejével, zavarodott elméjével
És megvilágítatlan szívével kezdődik.

12.

Lassan, szilárdan, könyörületesen
És áldástelien
Sri Krisna ösztönözte Ardzsunát,
Hogy váljon
Az Ő legteljesebben kiválasztott eszközévé,
A Transzcendentális Igazság
Megalapozására
Az Egyetemes Élet szívében.

13.

Ardzsuna és lélekteljes szeretete
Eleget tettek
Sri Krisna Vízió-Szemének.

14.

Ardzsuna és lázas odaadása
Jóval inkább
Kielégítették
Sri Krisna Könyörület-Szívét.

15.

Ardzsuna és feltétlen önátadása
Végtelenül jobban
Elégedetté tették
Sri Krisna Tökéletesség-Lényét.

16.

Mikor a Védákat tanulmányozom
Egy indiai lótusz
Virágzását látom
A szívemben.

17.
Ha az Upanisádokat tanulmányozom,
Látom, hogy ennek a lótusznak a szépsége
Megvilágosít engem.

18.

Mikor a Bhagavad Gítát tanulmányozom,
Érzem, hogy a lótusz illata
Betölt engem.

19.

Ha a Védák hajójának
Utasa vagyok,
A kapitány elvisz engem
A tágasság-béke partjára.

20.

Ha az Upanisádok hajójának
Utasa vagyok,
A kapitány
A felszabadulás-fény partjára visz engem.

21.

Ha a Gítá hajójának
Utasa vagyok,
A kapitány elvisz engem
A megvalósulás-gyönyör partjára.

22.

A Mahábhárata
A Valóság teste.

23.

A Gítá
A Valóság szíve.

24.

Ardzsuna
A Valóság
Involúció/hanyatlás-fejlődés lelke.

25.

Sri Krisna
A Valóság
Tökéletesség-kinyilvánítás-Célja.

26.

Ha megkérdezel egy keresztényt,
Hogy mi az ő szentírása,
Azonnali válasza ez lesz:
A Biblia.

27.

Ha megkérdezel egy buddhistát,
Hogy mi az ő szentírása,
Ő azonnal így felel:
A Dhammapada.

28.

Ha megkérdezel egy szikhet (?),
Hogy mi az ő szentírása,
Ő rögtön így válaszol:
Az Adi Granth.

29.

Ha egy zsidót kérdezel,
Hogy mi az ő szentírása,
Azonnali felelete így hangzik majd:
A Talmud.

30.

Ha megkérdezed egy muszlimtól,
Hogy mi az ő szentírása,
Ő azonnal így felel majd:
A Korán.

31.

De ha megkérdezel egy hindut,
Hogy az ő szentírása mi,
A szegény hindu teljesen el van veszve
A tétovázás/határozatlanság tengerében.

32.

Más vallásoktól eltérően
A hindu vallásnak számtalan
Szentírása létezik :
A négy Véda-óceán,
A száznyolc Upanisád-erdő,
Bővelkedő Puránák,
A Chandi (az Anya dicsősége)
És a Bhagavad Gítá.

33.

De ha ugyanezt a hindut megkérded,
Hogy mindezen szentírások közül
Melyik érinti meg
Törekvés-szíve és
Felajánlás-élete legmélyét,
Rögtön azt feleli majd:
A Bhagavad Gítá,
A Magasztos Éneke.

34.

Tanulmányozd a Bhagavad Gítát.
Képes leszel fogadni
Sri Krisna Áldásait.

35.

Éld a Bhagavad Gítát.
Képes leszel Sri Krisnát a magadénak tartani,
Teljesen a sajátodnak,
Az egész világ széltében és hosszában.

36.

Nyilvánítsd ki a Bhagavad Gítá
Üzenet-fényét.
Sri Krisna neked ad majd
Mindent,
Az Ő Végtelenségének MINDENÉT.

Sri Chinmoy

vissza>>

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja