Elismerő szavak

VI. Pál Pápa Sri ChinmoyhozSri Chinmoy és VI Pál Pápa

“Találkozónk alapvető fontosságú volt. A te üzeneted és az enyém azonos. Mikor te és én mindketten elhagyjuk ezt a világot, találkozni fogunk.”
1972. március 22. – Találkozó a Vatikánban

“Szeretném elmondani, hogy igazán büszke vagyok az Egyesült Nemzetek Szervezeténél végzett szolgálatodra.”
1973 június 27. – Találkozó a Vatikánban

II. János Pál Pápa Sri Chinmoyhozsri chinmoy II janos pal

“Különleges áldásom rád. Különleges üdvözletem a tagjaidnak. Továbbra is együtt fogunk dolgozni.”
1980 június 18. – Találkozó a Vatikánban

“Isten áldása rád és isteni tevékenységeidre”
1987. október 14. – Találkozó a Vatikánban

“Nagyon hálás vagyok a látogatásodért. Isten áldjon téged és minden kontemplatív tevékenységedet.”
1988. november 30. – Találkozó a Vatikánban

Gorbacsov elnök Sri Chinmoyhozsri chinmoy gorbacsov

“Szerető szíve és mély bölcsessége határtalan csodálatom tárgya.”
1992. november 3. – Levél

“Remélem, hogy az Új Év nagyon sikeres lesz mindazon nemes eszme és cselekedet számára, amelyet Ön és Béke-központjai világszerte támogatnak.”
1992. december 24. – Levél

“.. Az elmúlt évek során a Békemeditáció az Egyesült Nemzetek Szervezeténél, amelyet ön kezdeményezett, erőteljes tényezővé vált … és új erőt adott a békemozgalmaknak, a spirituális megújhodásnak és az emberiség túlélésének.”
1994. március 17. – Levél

“Nem sok ember van a földön, aki ilyen őszinte elkötelezettje lenne a felebaráti szeretet, a béke és a megértés eszméjének, és tetteiben ilyen odaadó lenne…”
“Tettei felbecsülhetetlenek, mert semmiféle gazdasági vagy politikai tényezővel nem mérhetők, egyszerűen nemesek, és gyógyítják az emberi lelket.”
1995. március 27. – Levél

“…Nem véletlen, hogy az Egyesült Nemzetek Szervezete tevékenységeiben egyre nagyobb figyelmet fordít az emberek lelki felemelésére, és Sri Chinmoy hatalmas szerepet játszik ebben a nemes feladatban, mint a világszerte létesült Békemeditációs Központok vezetője.”
1995. május 23. – Levél

“Barátom, Ön az Egyesült Nemzetek nemes eszmék iránti elkötelezettségének megszemélyesítése…”
2001. április 18. – Telefonbeszélgetés

“Az Ön hatalmas és jelentőségteljes tevékenysége segít az embereknek, hogy jobb életet éljenek békében, barátságban és szeretetben…Mindenki ismeri és nagyra értékeli az Egyesült Nemzetek Szervezeténél folytatott munkáját. Ön igazán az egész világhoz kapcsolódik, és az a feladata, hogy elősegítse a békére irányuló erőfeszítéseket és az emberiség spirituális fejlődését…Bárminek szenteli is magát – művészetnek, zenének, költészetnek, rajznak – mindaz csak a békéért van, az emberek közti békéért és a népek közti békéért…”
2001. augusztus 15. – Levél

Mandela elnök Sri Chinmoyhozsri chinmoy nelson mandela

“Örömömet nem tudom szavakban kifejezni! Amit Ön tesz, az az egész emberiség és a világ érdekét szolgálja.”
1996. január 29. – Találkozó az Afrikai Nemzeti Kongresszus Székházában, Johannesburgban

“Az alázat érzésével tölt el, hogy születésnapi jókivánságaimat fejezhetem ki egy ilyen vezetői képességekkel rendelkező embernek, mint Ön, mivel Ön a béke kimagasló harcosaként szerzett hírnevet magának.”
1996. augusztus 27. – Levél

“Rendkívüli örömömre szolgál, hogy arról a remek békemozgalomról hallhatok, amit Ön, testvérem elindított… Nagyra becsülöm munkáját, és őszintén remélem, hogy fáradozását siker koronázza majd.”
1997. április 14. – Levél

“Testvérem a békében…elismerjük azt a tetemes hozzájárulást, amit Ön és békemozgalma végez a világbéke előmozdításáért. Országunk népének alázatra intő és megtisztelő az az ösztönzés és bátorítás, amit a demokráciáért folytatott küzdelme során Öntől kapott.”
1997. augusztus 26. – Levél

“Fáradhatatlan erőfeszítései és folyamatos utazásai világszerte annak érdekében, hogy a béke és az emberiség egységének az üzenetét terjessze, valóban csodálatra méltó, testvérem, és teljes támogatásunkat és bátorításunkat adjuk békekezdeményezéseihez… Tudja, hogy mindenben, amit a béke előmozdítása érdekében tesz, számíthat teljes támogatásunkra.”
1997. augusztus 26. – Levél

“A Békeközpontok, amelyeket a világ különböző részein létrehozott kritikus jelentőségűek az emberiség fennmaradása szempontjából…”
1999. április 13. – Levél

“Az elmúlt 30 év során számtalan ENSZ nagykövet és dolgozó vett részt az Egyesült Nemzetek Szervezeténél tartott Békemeditációin. Az Ön spirituális tevékenységei hozzájárultak ahhoz, hogy az emberiség színvonala új magasságokba emelkedjen. Büszke vagyok, hogy Dél-Afrika egyike lehet azon 60 [mára 152] országnak, amely Sri Chinmoy Békevirág-Nemzetként elkötelezte magát a béke és a barátság ügyének támogatása mellett.”
2000. július 10. – Levél

“Az Ön tevékenysége spirituális növekedést, lendületet és jólétet indított, különös tekintettel az emberiséget érő jelenlegi és ezidáig példanélküli támadásra… Az Ön hangja a józan ész hangja, amelyre mindannyiunknak figyelnünk kellene.”
2001. Augusztus 27. – Levél

U Thant Sri Chinmoyhozsri_chinmoy-u_thant

“Sok-sok embertől hallottam már Önről. Bárki beszéljen is Önről, az tele van csodálattal, és személyesen is úgy érzem, hogy nagyon jelentős feladatot végez az ENSZ-ért. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy találkozhattam Önnel. Őszinte tiszteletet és törődést érzek azért, amit az emberiségért tesz.”
1972. február 29. – Találkozó az ENSZ Székházban New Yorkban

“Valóban az emberek százainak fejében ültette itt el azokat az erkölcsi és spirituális értékeket, melyeket mindketten igen nagyra értékelünk. Mindig szeretettel ápolom majd ENSZ-beli találkozásunk emlékét.”
1972. április 10. – Találkozó az ENSZ Székházban New Yorkban

Teréz Anya Sri Chinmoyhozterez_anya_sri_chinmoy 2

“Annyira örülök mindannak a jó cselekedetnek, amit oly sok országban a békéért és az emberekért teszel. Dolgozzunk továbbra is együtt és osztozzunk mindenben Isten dicsőségére és az emberek javára.”
1994. október 1. – Találkozó Rómában a Szeretet Misszionáriusainak San Gregorio Templom melletti rendházában

“Minden amit teszel, Istenért van. Milyen szép! Hála Istennek! Isten mindkettőnkért megtesz mindent. Imádkozz értem.”
1995. október 17. – Telefonbeszélgetés

“Folytassuk együtt Isten munkáját. Milyen gyönyörű minden munkád, amit a világbékéért és az egész emberiségért teszel.”
1996 április 13. – Telefonbeszélgetés

“Újra első laptól az utolsóig elolvastam a könyvedet, amit rólam írtál. Nagyon tetszett.”
“Mindennap imádkoznod kell értem. Imádkoznod kell az embereimért is – szegény emberek és haldokló emberek. Imádkoznod kell értük.”
“Figyelj csak! Szeretnék nyitni a Szeretet Misszionáriusainak egy rendházat Kínában. Szeretném, ha eljönnél velem.”
1997. június 27. – Telefonbeszélgetés – Teréz Anya felhívta Sri Chinmoyt New Yorkból Kalkuttába való távozásának reggelén.

“Köszönet mindenért, ami Isten számára vagy, a gyönyörű munkáért, amit Isten dicsőségére és a lelkek javára tettél. Belefoglallak imáimba és számítok folyamatos támogatásodra imáidban és áldozatvállalásaidban, hogy Isten munkáját végezhessük nagy szeretettel az Ő még nagyobb dicsőségére.”
1997. június 27. – Levél, amelyet Teréz Anya New Yorkból a Bronxból írt, Kalkuttába való hazatérése délutánján. Negyedszerre a Bronx-i rendházban találkoztak június 3-án, majd ötödször és egyben utoljára június 17-én.

“Minden, amit a világért teszel, Isten dicsőségét és az emberek javát szolgálja. Imádkozz értem, ahogy én is imádkozom érted és a világbékéért végzett összes programodért. Szeretetteli tevékenységeid imádságos cselekedetek, és Imádságos cselekedeteid Isten tettei.”
1997. augusztus 27. – Utolsó telefonbeszélgetés Teréz Anya és Sri Chinmoy között, közös születésnapjuk alkalmából.

Diana Hercegnő Sri Chinmoyhozsri_chinmoy-diana

“Tudom, hogy Ön is azért küzd, hogy csökkentse a szükségtelen szenvedést, és már valóban sok-sok embernek segített. Köszönöm szellemében való nagylelkűségét és legjobb kívánságaimat küldöm.”
1997. július 21. – Levél

“Levelei oly hatalmas mértékben ösztönzőek. Ebben az ösztönzésben találom meg az erőt, hogy tovább harcoljak a taposóaknák ellen, ami oly alapvető fontosságú számomra …”
1997. augusztus 7. – Levél


Ösztönző üzenetek a világ vezetőitől
Kitüntetések és elismerések
Tiszteletadások Sri Chinmoy 2007-ben bekövetkezett eltávozása alkalmából
Mácz István írása: Sri Chinmoy – “ismerem” és tisztelem

 

Sri Chinmoy élete
Élet a béke szolgálatában
Elismerő szavak Sri Chinmoyhoz

Sri Chinmoy élete fontosabb évszámokban
Atlétikai teljesítmények számokban
Kulturális felajánlások

Sri Chinmoy Magyarországon
Sri Chinmoy szoboravató ünnepség – Dobogókő /2014. aug. 2./
Shri Malay Mishra, Indiai nagykövet úr látogatása a Sri Chinmoy Központban

 

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja