Sri Chinmoy Magyarországon

erkel_koncert_sri_chinmoy_2.jpg

Békekoncertek

Sri Chinmoy négyszer járt Magyarországon, és három alkalommal adott békekoncertet, melyeket nagy érdeklődés kísért.

erkel_koncert_sri_chinmoy.jpg
(Koncert az Erkel Színházban, 2004)

1990 november 13. Budapesti Kongresszusi Központ
1999 március 4. Erkel Színház
2004 október 2. Erkel Színház (két teltházas előadás 5400 fő részvételével. Sokaknak nem jutott ülőhely, így egy külső kivetítőn nézték a koncertet.)

hungary_sri_chinmoy.jpg
(Sri Chinmoy és az avatótábla)

Magyarország Sri Chinmoy Békevirág-Nemzet

Magyarország 1998. november 19-én csatlakozott a ma 153 országot felsorakoztató Békevirág Nemzetekhez. A hivatalos avatóünnepségre 1999. március 4-én került sor, melyen Sri Chinmoy is részt vett.

Sri Chinmoy üzenete
Magyarország Sri Chinmoy Békevirág-Nemzetté avatása alkalmából
Budapest, 1999. március 4. – BM Duna Palota

És most kedves fivéreim és nővéreim, számotokra amim van, az szívem szeretete,
és ami vagyok, az ön-felajánlás életem hálája.

Magyarország, Magyarország, Magyarország,
Meghajlok lelked legmegvilágosítóbb mosolya előtt,
Meghajlok szíved legbeteljesítőbb gyengédsége, szeretete és törődése előtt.

hungary_sri_chinmoy_3.jpg
(Avatóünnepség a Duna Palotában)

Magyarország, az angol szótár úgy betűzi neved: H. U. N. G. A. R. Y. Lelked engedelmével, kedves engedelmével törekvés-szívem a szót másképp szeretné betűzni: H. U. N. G. R. Y. (éhség). Ez az, ahogyan törekvés-szívem betűzi neved.

Éhes vagy Isten Szeretetére. Éhes vagy Isten Békéjére. Az emberi életben semmi sem lehet ennél fontosabb, jelentőségteljesebb, megvilágosítóbb és beteljesítőbb. Amikor valamire őszintén éhezünk, siettetjük annak elérését. Ha éhesek vagyunk valamire, Isten végtelen Részvéte sietteti megelégedés-életünket.

Legnagyobb örömömre és csodálatomra éhségedhez sebesség társult. Két világháború és még egyéb háborúk teljesen elpusztították országod a külső életben, de nem a valódi életben, a belső életben, amit spirituális életnek hívnak, a törekvés életének, az önfelajánlás életének, az életnek, amely szereti Istent, az életnek, amely hisz az emberiségben.

Szenvedésed elképzelhetetlen volt. A depresszió és a frusztráció áldozata lettél. Mindez a külső életedben történt, de a belső életedben megtartottad magától értetődő hited Istenben. Ha más országok szenvedtek volna hasonló sorsot, valószínűleg eltűntek volna a feledés homályában. De nem a te országod. Rettenthetetlen bátorságod a belső életben, a siker és a fejlődés külső világába vezetett az élet minden területén.

Sírásod a világbéke után abszolút őszinte és tiszta. Úgy érzed, hogy a világbéke csak az egység érzése által jöhet létre. Van néhány sajnálatos ország, amely úgy gondolja, hogy a világbéke csak akkor jöhet létre, amikor a többi ország követi őt, mögötte halad, és nem egymás mellett mennek.

Ugyanakkor vannak országok, amelyek szeretnek felsőbbrendűséget gyakorolni. De te úgy érzed, Magyarország szíve úgy érzi: a felsőbbrendűség nem adhat nekünk világbékét. Csak a szív közvetlensége áldhat meg bennünket világbékével.

A felsőbbrendűség és alacsonyabbrendűség érzését teljesen törölnünk kell törekvő szívünk táblájáról. Amire szükségünk van, az az egyenlőség. Ennek az egyenlőségnek békekereső elménkből, békeszerető szívünkből és békét felajánló életünkből kell származnia.

Én szeretett Magyarországom, a szó legtisztább értelmében éhes vagy, hogy béke legyen benned az egész világ jobbátételéért és fejlődéséért. Egészen biztos vagyok benne, hogy szíved egység-sírását Isten Maga fogja megáldani, és Szívének teljesség-mosolyával áldja majd meg.
Most szeretnék egy dalt felolvasni, amit azután tanítványaim fognak énekelni. Ez a dal bengáliul, az anyanyelvemen íródott, és az angol szöveget szeretném felolvasni.

“Magyarország, Magyarország, Magyarország!
Fejlődés-sebességed a leggyorsabb.
A szívemben van áldásos jelenléted.
Szeretett nővérem és szeretett fivérem vagy egyszerre.
Álmatlan éhség-fény honol benned.
Tudom, tiéd lesz a Halhatatlanság nektár-gyönyöre.”

hungary_sri_chinmoy_2.jpg
(Avatóünnepség a Duna Palotában)

Hámori József, a Nemzeti Kulturális Örökség Miniszterének levele Sri Chinmoynak:

“Tisztelt Sri Chinmoy!

Örömömre szolgál, hogy Magyarország része lehet annak az egész világot felölelő Sri Chinmoy Békevirágok programnak, amely az emberiség legfőbb célját, a világbékét szolgálja. Ez a “lélektől lélekig” terjedő békekezdeményezés arra emlékeztet minket, hogy minden különbségen túlmenően mindannyiunk közös vágya egy harmonikus és békés világ.
Magyarország szerepet vállal más – közeli és távoli – nemzetek ösztönzésében, hogy törekedjenek a békére, s hogy reménységet és harmóniát hagyjanak örökségül gyermekeinknek és unokáinknak.
Rendkívül örvendek, hogy Magyarország, mint Sri Chinmoy Békevirág-Nemzet csatlakozik azon nemzetek sorához, akik szabadon és örömmel kötelezik el magukat az egyetemes béke ügyéért.
Budapest, 1998. november 19. ”

Az avatótábla 2001. április 30-án a Duna Korzón került kihelyezésre (Vadász György Ybl- és
Kossuth díjas építész, egyetemi tanár és Czér Péter szobrászművész közreműködésével).

bekevirag-nemzet-tabla.jpg
(Az avatótábla a Duna Korzón)

Az avatótáblán a következő olvasható:

“Magyarország Sri Chinmoy Békevirág-Nemzet

Népünk a történelem során számtalanszor emelte magasra a szabadság és a béke fáklyáját, bizonyítva a nemzetünk szívében lankadatlanul égő törekvést.
A világharmóniáért és az egyetemes egységért szüntelenül küzdő hazánk, Magyarország, e Keletet Nyugattal összekötő láncszem Európa szívében
Sri Chinmoy Békevirág-Nemzetként
büszkén elkötelezi magát a világbéke eszméje mellett.
A Sri Chinmoy Békevirágok olyan gyönyörű tájak, neves intézmények, városok és országok, melyek egész Földünket Békevirág füzérként ölelik körül, emlékeztetve bennünket mindannyiunk legnemesebb céljára és legnagyobb értékére, a békére.
A Békevirágok mindegyikét e magasztos eszmének ajánlották, Földünk minden táján összefogásra serkentve a békeszeretőket a világ jobbátétele érdekében.
A kezdeményezés elindítója a békeálmodó Sri Chinmoy, aki több mint harmincöt éve szolgálja világ-családunk harmóniára és egységre való törekvését.

“Álmodj szüntelen!
Egy napon világbéke-álmod
Betölti az egész világot.”
Sri Chinmoy

Budapest, 1998. november 19. ”

goncz_arpad_sri_chinmoy.jpg

Találkozó Göncz Árpáddal

Sri Chinmoy Göncz Árpáddal 1992. március 18-án New Yorkban találkozott, ahol a kölcsönös inspiráció és bátorítás szívből jövő pillanataiban osztoztak. Göncz Árpád több gratuláló levelet is írt Sri Chinmoy születésnapjára, valamint támogatta a Világharmónia Futást.

koztarsasagi_erdemerem_sri_chinmoy.jpg
(A Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjének átadása.)

Kitüntetések

2004 novemberében Mádl Ferenc magyar köztársasági elnök kitüntette Sri Chinmoyt Magyarország legmagasabb állami kitüntetésével, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjével, a világbéke, a nemzetek, kultúrák és vallások békés egymás mellett élése érdekében végzett tevékenységéért. Az elnök nevében a díjat Magyarország New York-i főkonzulja, Dr. Horváth Gábor adta át.

erdos_andre_sri_chinmoy_vladimir_petrovszky.jpg
(Erdős André és Sri Chinmoy)

Erdős André, Magyarország francia nagykövetének támogatólevele Mádl Ferenc úr, a Magyar Köztársaság elnöke részére:

“Nemrégiben tudomásomra jutott, hogy több neves magyar személyiség levélben támogatta Sri Chinmoy nemzetközi közéleti személyiség kormánykitüntetésre való felterjesztését. Sri Chinmoyt ENSZ-nagyköveti minőségemben New York-ban ismertem meg, személyesen volt alkalmam tapasztalni a nemzetközi békéért az ENSZ égisze alatt kifejtett tevékenységét, és részt vehettem az általa az ENSZ épületében és másutt New York városában szervezett rendezvényeken és békemeneteken. Közvetlen tudomásom van arról a szerteágazó tevékenységről, melyet Sri Chinmoy immár hosszú évek óta fejt ki a világban a népek közötti megértés és szolidaritás érdekében. Ennek alapján magam is csatlakozom azokhoz, akik támogatják és örömmel fogadnák Sri Chinmoy köztársasági elnöki kitüntetésben való részesítését. Vallom, hogy a mai bonyolult, konfliktusoktól nem mentes világban értékelni kell azokat, akik fáradhatatlanul küzdenek az emberiséget fenyegető veszélyek csökkentéséért, egy jobb világ eljöveteléért.
Párizs, 2004. április 19. ”

pro_cultura_sri_chinmoy.jpg
(A Pro Cultura Hungarica kitüntetés átadása.)

Ugyanebben az évben Dr. Hiller István kulturális miniszter Pro Cultura Hungarica kitüntetést adományozott Sri Chinmoynak, az eltérő kultúrájú és nemzetiségű és vallású emberek közötti barátság erősítése érdekében végzett munkájáért. A kitüntetést Dr. Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára adta át május 1-én – az Európai Unióba való
csatlakozás napján rendezett ünnepségen – és az Ausztria, Magyarország és Szlovénia közös határát képező Hármashatár-pont Világ-Egység-Szív emlékművé avatásának alkalmával.

sri_chinmoy_harmashatar_5_0.jpg
(A Világ-Egység-Szív emlékmű)

Világ-Egység-Szív emlékmű
Ausztria, Magyarország és Szlovénia közös határán

2004. május 1-én a 3 három különböző országból származó polgármesterek és Sri Chinmoy felavatták a “Világ-Egység-Szív” emlékművet. Sri Chinmoy ezután 1 perc csendet ajánlott fel a világharmóniáért.

A Hármashatár-táblán az alábbi szöveg szerepel:

“Hármashatár-pont: Ausztria – Magyarország – Szlovénia

Az igazi Egység a különböző kultúrájú, hitű és nemzetiségű emberek kölcsönös egymásrautaltságát jelenti. A Világ-Egység-Szív program eme Egység világszerte történő előmozdításának nemes ügyét szolgálja.

vilag_egyseg_sziv.jpg
(A három polgármester Sri Chinmoyjal)

Sri Chinmoy, a Világ-Egység-Szív program elindítója egy eljövendő Egység-Világról álmodik, amelyben az egész emberiség egyesül. Ez az álom azon a szilárd meggyőződésen alapul, hogy Egység-Szívünket használva fel tudjuk majd ismerni, hogy mindannyiunknak közös forrása és közös célja van: egy boldog és beteljesedett élet.
Ajánljuk tehát ezt a Szlovénia, Magyarország és Ausztria közös határát képező csendes és távoli pontot ennek az álomnak, és álljon e pont közös célunk – a minden egyes ember számára harmonikus és valóban boldog Egység-Világ – külső jelképeként.”

“Az Életfa azt suttogja nekem a szellőben,
Hogy csak akkor lehetünk igazán boldogok
Amikor Egység-Szívünk dalát énekeljük.”
- Sri Chinmoy

schmitt_pal_whr_2.jpg
(Schmitt Pál köszönti a Világharmónia Futást,
Brüsszel, Európa Parlament, 2008. május 5.)

Világharmónia Futás

vilagharmonia_futas_bp.jpg

A Világharmónia Futás Magyarországon 1989 óta kerül megrendezésre. A most már minden évben megrendezett olimpiai stílusú váltófutás eddig 1164 várost és települést érintve 7200 kilométert tett meg. A Futáson, melyet minden városban ünnepséggel fogadnak, eddig 54000 ember vett részt.

schmitt_pal_whr.jpg
(Schmitt Pál, Budapest, Olimpiai Szoborpark, 2008. szeptember 21.)

Schmitt Pál támogatólevele

“Az Európai Parlament Kulturális és Oktatási Bizottsága alelnökeként szívből támogatom a Világharmónia Futást, amely 6 kontinens 140 országában kerül megrendezésre.
Mindig örömmel teszek eleget olyan felkérésnek, melynek céljai azonosak az Európai Parlament törekvéseivel: felhívni a figyelmet a népek baráti együttműködésére a sport és a kultúra segítségével.
A Világharmónia Futás 2008-ban megrendezésre került brüsszeli, majd a szeptemberi budapesti ünnepség fővédnökeként külön örülök, hogy a kultúrák közötti párbeszéd jelentőségével sok ezer fiatalt is megismertet e rendezvénysorozat.
Bízom benne, hogy értékes üzenetük minden országban méltó fogadtatásra talál, és kívánom, hogy minél többen csatlakozzanak a Világharmónia Futáshoz, hiszen törekvésük és elkötelezettségük példa értékű.

Budapest, 2007. július 21.
Schmitt Pál”

vilagharmonia_futas_bp_2.jpg
(Olimpiai és világbajnokaink fogadják a Futást)

www.worldharmonyrun.org/hungary

iklody_gabor_sri_chinmoy.jpg
(Iklódy Gábor felemelése)

Egység-Szívvel Emeld Fel a Világot

A felemelt személyek között szerepel:

Prof. Dr. Tóth József rector emeritus, a Janus Pannonius Tudományegyetem, majd jogutódja a Pécsi Tudományegyetem volt rektora
Erdős André, Magyarország ENSZ nagykövete
Iklódy Gábor, Magyarország norvég nagykövete

iklody_gabor_sri_chinmoy_2.jpg
(Iklódy Gábor és Sri Chinmoy Oslóban)

Szabó Gyula, az Európai Unió Régiók Bizottságának a tagja, országgyűlési képviselő
Dr. Hankó Faragó Miklós, az Igazságügyi Minisztérium politikai államtitkára
Kőbán Rita, kétszeres olimpiai- és kilencszeres világbajnok

Könyvek és irodalom

Sri Chinmoy több mint 45 könyve kapható a magyar könyvesboltokban. 2000 óta több mint 60 ezer könyvet vásárolt a magyar olvasóközönség.
A boldogság ékkövei c. könyv honlapja: www.boldogsagekkovei.hu
sorsnavishop.husrichinmoybooks.hu

A magyarországi Sri Chinmoy Centerek tevékenysége

Sri Chinmoy tanítványai egy belső békével és külső dinamikával elárasztott aktív életet élnek, és különböző spirituális, kulturális, zenei, sport és humanitárius programokat szerveznek.

kiallitas_gyor.jpg
(Vészabónoémi művésznő megnyitja a győri Jharna Kala kiállítást, 2010)

Sri Chinmoy kérésére a központok valamennyi rendezvénye díjtalan, mivel a spiritualitás született jogunk, mely nem vásárolható meg, és nem is árusítható.

koncert_budapest.jpg
(Mountain Silence koncert a Magyarok Nagyasszonya templomban, Budapest)

Magyarországon 21 városban tartanak díjtalan koncerteket, előadásokat és kiállításokat.

gunagriha_eloadas.jpg
(Előadás a Természetgyógyász Fesztiválon)

Emellett 2008-ban két másik program is elindult Magyarországon. Az egyikben Sri Chinmoy festményeiről készített, színes, dekoratív festménylenyomatok kerülnek felajánlásra kórházaknak, a kórtermek, folyosók, közösségi helyiségek szebbé tételére.

pecs_korhaz.jpg
(Jharna Kala festmények ajándékozása Pécsen a Baranya Megyei Kórház Sebészeti és Érsebészeti osztályai számára.)

A program célja, hogy a kórházak légköre mind a betegek, mind az ott dolgozók számára kellemesebbé, barátságosabbá változzon.

A másik program az “Ültess egy fát a világharmóniáért” nevet viseli, és óvodáknak ajándékoz Sri Chinmoy festményeinek reprodukcióból, valamint rajzeszközöket, és egy faültetéssel egybekötött játékos szabadprogramot, amivel a harmónia magját igyekszik elültetni a gyermekek szívében.

ovoda-program.jpg
(Ültess egy fát a Világharmóniáért, Ács, Összevont Napköziotthonos óvoda)

A program önkéntes támogatók munkájával és felajánlásaiból végzi tevékenységét, és alapja a hit, hogy együtt, saját önzetlen cselekedeteinkkel mindannyian képesek vagyunk segíteni egy harmonikus világ megteremtésében, és elültetni a gyermekekben, a jövő nemzedékében az egymásrautaltság és egység érzésének magját, örömét.

gyor_sri_chinmoy_maraton.jpg
(Győri Maraton, 2010)

A magyarországi Sri Chinmoy Marathon Team minden évben rendszeresen szervez sportversenyeket, főleg maratonokat, félmaratonokat.
www.srichinmoymaraton.hu


Sri Chinmoy szobrának avató ünnepsége – Dobogókő 2014. aug. 2.

Shri Malay Mishra, Indiai nagykövet úr látogatása a Sri Chinmoy Központban

Mácz István írása /Aranylant/: Sri Chinmoy – “ismerem” és tisztelem

 

Sri Chinmoy élete
Élet a béke szolgálatában
Elismerő szavak Sri Chinmoyhoz

Sri Chinmoy élete fontosabb évszámokban
Atlétikai teljesítmények számokban
Kulturális felajánlások

Sri Chinmoy Magyarországon

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja