Békemeditáció az Egyesült Nemzetek Szervezeténél – Vallásközi csend a békéért

u_thant_sri_chinmoy.jpg
(U-Thant és Sri Chinmoy)

U Thant ENSZ-főtitkár felkérésére Sri Cinmoy 1970 óta, egészen élete végéig vezette a Békemeditáció az Egyesült Nemzetek Szervezeténél elnevezésű programot. Hetente kétszer találkozott a különböző nemzetekhez és vallásokhoz tartozó küldöttekkel és személyzettel, hogy értékes pillanatokat szenteljenek csendesen a békének.

Sri Chinmoy békemeditációkat vezetett más magasztos intézményekben is, köztük az UNESCO-nál, az Egyesült Államok Kongresszusában, valamint különböző országok
parlamentjében.

Sri Chinmoy hiszi, hogy az ENSZ az emberiség reményeit és álmait testesíti meg. “A világ-test szív-otthona” névvel illeti, és úgy érzi, bármilyen minőségben szolgálja is valaki az ENSZ-et, azzal a világ-családot szolgálja. Így ír: “Az Egyesült Nemzetek külső üzenete a béke. Az Egyesült Nemzetek belső üzenete a szeretet. Az Egyesült Nemzetek legbelső üzenete az egység.”

“Bárki beszél is nekem Önről, az elismerés és a csodálat hangján szól, és én személyesen is úgy érzem, hogy Ön nagyon jelentős feladatot végez az Egyesült Nemzetekért.”  – U Thant

waldheim_sri_chinmoy.jpg
(Kurt Waldheim és Sri Chinmoy)

“Csak békét akarunk, békét. Ön békéért imádkozik. Tudom, mit tesz értünk Ön és a meditációs csoport. Tudom, érzem.”
“Őszintén hálás vagyok Önnek, mivel a meditációs csoporton keresztül mélységét és álmát adja át az Egyesült Nemzeteknek.” – Kurt Waldheim

“Meditációiban Ön túllát a fajok, a nemek, a nyelvek és a vallások jelentette felszínes különbsé-geken. Azokra az igazságokra és eszményekre összpontosít, amelyek egyesítik az egész emberiséget: a béke iránti vágyra, a könyörület szükségességére, a különböző népek férfiai és asszonyai közti  megértés és tolerancia keresésére.”
“Sri Chinmoy, Ön az Egyesült Nemzetek szíve. A hosszú évek alatt, míg én főtitkár voltam, sőt már azelőtt is, Ön mindig velünk volt. Az Ön tanítása mindig velünk volt, és mi inspirációt merítettünk Öntől. A béke sokkal több, mint a háború hiánya. A béke hit, erkölcs, elfogadás és megértés. Ön ezt terjeszti az egész világon. Ön minden vallást tisztel. Minden vallásnak ugyanaz a célja, mint Önnek is: béke a világon mindenki számára. Isten áldja Önt!”
- Pérez de Cuéllar

de_cuellar_sri_chinmoy.jpg
(Pérez de Cuéllar és Sri Chinmoy)

“A Békemeditáció az Egyesült Nemzeteknél három évtizedet ível át, áthidal számos határt, és sok embert ösztönöz. Ebben a házban, amit a béke szolgálatáért folytatott munka és tanácskozás számára hoztak létre, a meditáció ugyanezt a célt szolgálja csenddel és nyugalommal.”  – Kofi Annan

vallaskozi_csend.jpg
(Sri Chinmoy csendes meditációt tart az ENSZ tiszteletére ajánlott
vallásközi szertartáson. Kofi Annan főtitkár és felesége középen állnak.)

 

Sri Chinmoy filozófiája saját szavaival
Sri Chinmoy Egység-Otthon Békefutás
Sri Chinmoy Békevirágok
Világvallások Parlamentje
Humanitárius szolgálat
Zene és békekoncertek
Forrásművészet
Irodalom és előadások
Egységszívvel emeld fel a világot
Sport
Eszmecsere a világ vezetőivel
Kitüntetések és elismerések
Ösztönző üzenetek

 

 

Sri Chinmoy tanítása – Gunagriha írása
Sri Chinmoy Belső Iskola
Sri Chinmoy könyvei
Sri Chinmoy spirituális útja